Op weg naar Sydney 2008: Geest van liefde

Op 20 juli gaf paus Benedictus XVI vanuit zijn vakantiebestemming in Lorenzago de jongeren een boodschap mee als voorbereiding op de 23ste Wereldjongerendagen in Sydney. De leidraad van deze geestelijke voorbereiding is: de Heilige Geest en de zending.

Beste jongeren!

Nog altijd herinner ik mij met grote blijdschap de diverse momenten die we samen in Keulen hebben doorgebracht, in augustus 2005. Aan het einde van die onvergetelijke manifestatie van geloof en enthousiasme, waarvan ik een blijvende indruk draag in mijn geest en in mijn hart, heb ik met jullie een afspraak gemaakt voor de volgende ontmoeting, die in Sydney gehouden zal worden, in 2008. Het zal de XXIII-ste Wereldjongerendag zijn met als thema: " Jullie zullen kracht ontvangen van de heilige Geest die over jullie komt om mijn getuigen te zijn " (Hand. 1, 8). De leidraad van de geestelijke voorbereiding op de afspraak van Sydney is: de Heilige Geest en de zending . Hebben we in 2006 stilgestaan bij de meditatie over de Heilige Geest als Geest van waarheid , in 2007 zoeken we Hem nog dieper te ontdekken als Geest van liefde , om vervolgens op weg te gaan naar de Wereldjongerendag in 2008 door na te denken over de Geest van kracht en getuigenis , die ons de moed geeft om het Evangelie te beleven en de vrijmoedigheid om het te verkondigen.

Het wordt dus van fundamenteel belang dat ieder van jullie, jongeren, in de eigen gemeenschap en met de eigen opvoeders, kan nadenken over deze Protagonist, deze stuwende kracht van de heilsgeschiedenis die de Heilige Geest of Geest van Jezus is, om zodoende de volgende hoge doelstellingen te bereiken:

+ de ware identiteit van de Geest kennen door allereerst het Woord van God te beluisteren in de Openbaring van de Bijbel;

+ een helder besef krijgen van zijn voortdurende, actieve aanwezigheid in het leven van de Kerk door in het bijzonder weer te ontdekken dat de Heilige Geest de "ziel", de levende adem blijkt te zijn van het christelijk leven zelf, dank zij de sacramenten van de christelijke initiatie – het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie;

+ aldus bekwaam worden om tot een steeds dieper, vreugdevoller en uitgerijpt begrip van Jezus te komen, en om tegelijkertijd een krachtige actualisatie te realiseren van het Evangelie, bij de dageraad van het derde millennium.

Graag biedt ik jullie met deze boodschap een meditatietraject aan dat in dit jaar van voorbereiding is uit te diepen, om aan de hand daarvan de kwaliteit van je geloof in de Heilige Geest te toetsen, het terug te vinden als je het kwijt mocht zijn, het te versterken mocht het verzwakt zijn, het te smaken als gezelschap van de Vader en van Jezus Christus de Zoon, juist dankzij het onontbeerlijke werk van de Heilige Geest. Vergeet nooit dat de Kerk, ja de mensheid zelf, - zowel die welke jullie nu omringt als die welke jullie in jullie toekomst wacht – veel van jullie, jongeren, verwacht omdat je in jezelf de hoogste gave van de Vader bezit: de Heilige Geest.

Paus Benedictus XVI behandelt in het vervolg van zijn toespraak de onderwerpen:

+ De belofte van de Heilige Geest in de Bijbel

+ Pinksteren: uitgangspunt van de zending van de Kerk

+ De Heilige Geest, ziel van de Kerk en beginsel van communio

+ De Heilige Geest als "inwendige Leraar"

+ De Sacramenten van het Vormsel en van de Eucharistie

+ De nood en de urgentie van de zending

+ Een "nieuw Pinksteren" afsmeken over de wereld

Lees verder op: rkdocumenten.nl