Nieuws

Zijn faam van heiligheid verspreidde zich snel.

Eerbiedwaardige Dienaar Gods Isidoro Zorzano
Opus Dei - Nieuws

Op 22 december 2016 verklaarde de Congregatie voor de Heiligverklaringen Isidoro eerbiedwaardig, waarmee erkend wordt dat hij de christelijke deugden op heldhaftige wijze heeft beleefd. De volgende stap in het proces is de zaligverklaring.