Biografie Isidoro

Isidoro Zorzano wordt op 13 september 1902 in Buenos Aires (Argentinië) geboren. Zijn ijver en inzet die hij bij zijn werk toont zijn steeds voorbeeldig. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid uit zich in allerlei initiatieven voor de minst bedeelden in de maatschappij.

Klik hier als u een gunst op voorspraak van Isidoro wilt melden.

Hij doorloopt de middelbare school in Logroño (Spanje) en studeert in 1927 af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool van Madrid.

Eerst werkt hij in Málaga bij de directie van de werkplaats van de Andalusische Spoorwegen en later als leraar bij de plaatselijke Escuela Industrial.

Op een reis naar Madrid in 1930 vertelt hij aan de heilige Jozefmaria Escrivá – een vroegere medeleerling van zijn middelbare school – over zijn verlangen om zich midden in de wereld aan God te geven en vraagt om toelating tot het Opus Dei dat net ontstaan was.

Nadat Isidoro zijn werk in Málaga heeft voortgezet verhuist hij naar Madrid, waar hij bij de Spoorwegen blijft werken Bij alles wat hij doet legt hij voortdurend getuigenis af van zijn christelijke geloof.

Zijn ijver en inzet die hij bij zijn werk toont zijn steeds voorbeeldig. Tegenover zijn collega’s is hij eerlijk en hulpvaardig. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid uit zich in allerlei initiatieven voor de armen; zijn geloof en naastenliefde draagt hij uit in catechese en onderwijs voor de minst bedeelden in de maatschappij.

Door zijn trouw is Isidoro een hechte steun voor de stichter van het Opus Dei. Tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) geeft hij in Madrid op heldhaftige wijze blijk van zijn liefde voor de Kerk en van zijn ijver voor de zielen.

Mgr. Escrivá bezoekt de zieke Isidoro.

Door met volharding het onderricht van de heilige Jozefmaria Escrivá te volgen, weet hij zijn werk in intieme vereniging met Christus te verrichten.

Door de dag heen is hij zich steeds bewust van de aanwezigheid van God. Zijn geestelijk leven wordt gekenmerkt door een diep beleefd goddelijk kindschap, door een grote liefde tot Maria en het oprechte verlangen zich door boete en offer met Christus te verenigen.

Op 15 juli 1943 sterft hij in geur van heiligheid na een lange en pijnlijke ziekte die hij met sterkte en vreugde heeft gedragen.

Op 22 december 2016 is Isidoro door de Congregatie voor Heiligverklaringen eerbiedwaardig verklaard, wat betekent dat Isidoro tijdens zijn leven de christelijke deugden op heldhaftige wijze heeft beleefd.

Download Informatiebulletin: juni 2018 Isidoro Zorzano