Gebed

Tot de eerbiedwaardige dienaar van God: Isidoro Zorzano (voor privé-devotie).

Heilige Jozefmaria en Isidoro

Download Bidprentje

Meld ons uw gebedsverhoring

Almachtige God, Gij hebt uw eerbiedwaardige dienaar Isidoro rijkelijk begenadigd bij het uitoefenen van zijn beroep midden in de wereld. Geef dat ook ik mijn dagelijkse werk heilig en dat ik het licht van Christus aan mijn vrienden en collega's breng. Gewaardig U uw dienaar te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Isidoro Zorzano, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org.