Nieuwe priester Opus Dei terug in Nederland

Enrique Alonso de Velasco werd op 14 mei 2011 in Rome priester gewijd, in december keerde hij na een stage terug. Op zondag 8 januari celebreert hij in Amsterdam zijn eerste plechtige H. Mis.

Van het Opus Dei

Enrique Alonso heeft na zijn priesterwijding enkele maanden ervaring opgedaan met het pastorale werk van de prelatuur van het Opus Dei. Half december keerde hij terug naar Nederland om in en vanuit Amsterdam te werken.

Zijn eerste plechtige Mis celebreert hij op zondag 8 januari 2012 om 11.15 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220, Amsterdam ( www.olvkerk.nl ). Aansluitende is er een receptie in het Ontmoetingscentrum De Oude Gracht naast de kerk.

Bij deze gelegenheid wil hij de uitbreiding van een al jaren goed functionerend ziekenhuis in Kongo ondersteunen of de opleiding in Rome van priesters uit Afrika. Indien u wenst bij te dragen aan een van deze projecten, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekening 6494736 van Stichting De Oude Gracht, Amsterdam, onder vermelding van “Kongo" of “opleiding priesters".