Nieuwe dynamiek pastorale zorg gezin

Mgr. Fernando Ocáriz, auxiliair-vicaris van het Opus Dei, stond het nieuwsagentschap Zenit te woord over de apostolische exhortatie 'Amoris Laetitia'.

"De apostolische exhortatie Amoris Laetitia moedigt een nieuwe dynamiek aan ten aanzien van de pastorale zorg voor het gezin, het herinnert ons aan de centrale rol van het gezin in de nieuwe evangelisatie en de versterking van onze samenleving.

"Paus Franciscus benadrukt de vele facetten en uitdagingen die de pastorale zorg voor het gezin met zich meebrengen, wat ook blijkt uit de lengte van de tekst. Na een eerste snelle lezing van het document, lijkt mij de belangrijkste zorg om vorming niet alleen te zien als het overbrengen van kennis, maar ook het van nabij vergezellen van personen om hen te helpen het Evangelie in hun leven te integreren, niet om er alleen maar kennis van te nemen.

"Amoris Laetitia omvat ook de bemoedigende catechese van de paus over de dagelijkse deugden van het gezinsleven, de echtelijke liefde, de onderlinge relaties binnen het gezin, de opvoeding van de kinderen, de moeilijkheden waarmee de gezinnen in de eenentwintigste eeuw geconfronteerd worden, de vreugde van het gezinsleven en vele andere aspecten die uitnodigen om over de boodschap en de waarden van het Evangelie te reflecteren.

"God's roep tot heiligheid blijft universeel. Eenieder van ons, elk gezin, met onze zwakheden en met hulp van de genade, is geroepen tot een hoger doel. En wij zijn geroepen om anderen op dit pad te vergezellen. De paus nodigt ons uit om voort te gaan te mediteren en te reflecteren over enkele praktische gevolgen bij het volgen van de boodschap van het Evangelie, in het bijzonder in relatie tot de zogenaamde irreguliere omstandigheden, die zeer gevoelig liggen en een zorgvuldige benadering vereisen."