Nieuw pauselijk schrijven over de Eucharistie

Paus Benedictus XVI heeft een apostolische exhortatie gepubliceerd over de Eucharistie, “Bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk”. De paus schrijft erin dat het Lichaam en Bloed van Christus “de bron vormen van elke vorm van heiligheid”.

Het document van de heilige Vader, gedateerd 22 februari, feest van de heilige Petrus, telt 95 punten en richt zich op de Eucharistie.

De paus kondigt er aan dat een compendium zal verschijnen waarin teksten uit de Katechismus van de Katholieke Kerk worden opgenomen, gebeden en toelichtingen bij de eucharistische gebeden uit het Missaal, “en al wat nuttig zal kunnen zijn voor het correct begrip, voor de viering en voor de aanbidding van het Altaarsacrament” (nr. 93).

In de exhortatie bevestigt de paus dat “de Eucharistie aan de oorsprong staat van elke vorm van heiligheid, en eenieder van ons is geroepen tot de volheid van het leven in de Heilige Geest. Hoeveel heiligen hebben een authentiek leven geleid dankzij hun eucharistische vroomheid!”

“Alle leken en in het bijzonder de gezinnen wil ik aanmoedigen om in het sacrament van Christus’ liefde de energie te vinden, om het eigen leven om te vormen tot een authentiek teken van de aanwezigheid van de opgestane Heer,” aldus de paus.