Nederlandse vertaling Sacramentum Caritatis

Op 1 juni verscheen de Nederlandse vertaling van de postsynodale exhortatie Sacramentum Caritatis. Paus Benedictus XVI schreef deze tekst na afloop van de Bisschoppensynode over de eucharistie, gehouden in oktober 2005.

Sacramentum Caritatis (Het sacrament van de liefde) werd dit voorjaar in verschillende talen gepubliceerd. De bisschoppen van Nederland sturen de exhortatie samen met een begeleidende brief aan alle priesters, diakens en pastoraal werkenden in hun bisdommen.

Van oktober 2004 tot oktober 2005 vierde de RK-Kerk het Jaar van de Eucharistie dat werd afgesloten met een algemene, gewone Bisschoppensynode met als onderwerp: ‘De eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk’. Sacramentum Caritatis vormt de afronding van die synode.

De bisschoppen noemen de exhortatie in hun begeleidende brief “een uniek document dat het geloof in en de viering van de eucharistie blijvend kan inspireren en tal van aanzetten geeft om dit sacrament vruchtbaar te laten worden in het leven van de Kerk en van elke gelovige”. Zij bevelen de exhortatie aan voor lezing, studie en meditatie.

In de brief zetten de bisschoppen verder uiteen dat Sacramentum Caritatis niet op zichzelf staat: “In de Encycliek over de eucharistie Ecclesia de Eucharistia uit 2003 gaf paus Johannes Paulus II een rijke theologische en spirituele visie op dit centrale sacrament dat Christus aan zijn Kerk heeft nagelaten. Tegelijk gaf hij opdracht een instructie voor te bereiden waarin tal van zaken betreffende de discipline over het sacrament van de eucharistie aan de orde dienden te komen. Dat resulteerde in de instructie Redemptionis Sacramentum van 2004. Deze instructie gaf tal van concrete richtlijnen voor de viering van de liturgie.”

“Sacramentum Caritatis is ‘een ‘summa’, een samenvatting van het overgeleverde geloofsgoed van de Kerk over de eucharistie, waarbij tevens een breder spectrum van liturgische en theologische thema’s aan de orde komt dan enkel de geloofsgegevens van de wezensverandering van brood en wijn en van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie”, zo schrijven de bisschoppen.

De Nederlandse vertaling is hier te downloaden (Pdf, 439 kB) en in gedrukte vorm voor € 4,25 (excl. verzendkosten) te bestellen bij het Secretariaat RK-Kerk, tel.: 030 2326909, mail: bestel@rkk.nl

katholieknederland.nl