Nederlandse bisschoppen verheugd over Benedictus XVI

De Nederlandse bisschoppen zijn zeer verheugd met de verkiezing van Joseph kardinaal Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, tot de nieuwe paus, met als zelf gekozen naam Benedictus XVI.

De nieuwe paus is een groot theoloog, die in die hoedanigheid ook een grote rol heeft gespeeld tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Ook heeft hij leiding gegeven, als aartsbisschop van het aartsbisdom München en Freising en als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Paus Benedictus XVI zal zeker in dezelfde lijn als paus Johannes Paulus II de vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie verder nastreven, ten bate van de Kerk en haar dienst aan de wereld en verder werken aan vrede en gerechtigheid. De Nederlandse bisschoppen zijn verheugd dat de kardinalen in zo korte tijd hun keuze hebben laten vallen op deze nieuwe paus, zij zien dit ook als een teken van grote eensgezindheid. Ze bidden dat de heilige Geest deze paus zal inspireren in zijn werk voor de Kerk en haar dienst aan de wereld, en roepen alle gelovigen op om voor paus Benedictus XVI te bidden, men name in de eucharistievieringen.

RKnieuws.net