Kerstboodschap van de prelaat (2022)

Kerstboodschap van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van de Heer.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde’ (Lc 2,14): dit zijn de woorden die de engelen zingen wanneer ze de herders aankondigen dat niet ver daar vandaan, in een kribbe, Jezus net geboren is. Met diezelfde woorden zijn vele bekende liederen gemaakt die elke Kerstmis sfeer geven aan onze straten en onze huizen. Wij kunnen ons aansluiten bij dat koor met het verlangen God alle eer te geven, terwijl we bidden voor de vrede in de wereld.

De Heer rekent er ook op dat ieder van ons daadwerkelijk vrede zaait in de wereld, te beginnen bij onze naaste omgeving. De vrede is geen ‘definitieve verworvenheid, maar een permanente opdracht. Daar bovendien de wil van de mens zwak is en ook door de zonde gewond, eist de zorg voor de vrede constant van ieder de beheersing van zijn hartstochten. (…) Zo is de vrede óók de vrucht van de liefde, die nog verder gaat dan de rechtvaardigheid kan reiken’ (Gaudium et spes, nr. 78).

Er zal geen vrede zijn in de wereld – in deze onrustige en toch hoopvolle wereld – als er geen vrede is in de mensen. ‘Vrede en oorlog zitten in onszelf’ (De Voor, nr. 852), heeft de heilige Jozefmaria gezegd. Daarom willen we deze Kerst dat het lied van de engelen in de eerste plaats in onze eigen ziel weerklinkt. Het is in het diepst van ons hart waar wij de gesteltenissen ontwikkelen die hun weerslag hebben op de harmonie met de mensen om ons heen: prioriteit geven aan de eenheid boven de verschillen, ons verheugen in het goede van de anderen, onze hulp aanbieden aan wie dat nodig heeft, vaak vergiffenis vragen …

De heilige Maagd Maria en sint Jozef straalden in hun directe omgeving vrede uit en maakten van de stal een gastvrije plaats. Laten we ons tot hen wenden voor hulp, om een diepere innerlijke vrede te verkrijgen die kan worden doorgegeven aan de hele wereld. Ik nodig jullie uit te bidden voor paus Franciscus, voor zijn intenties, en je aan te sluiten bij zijn smeekbede van de afgelopen Kerstmis: ‘O Christus, geboren voor ons, leer ons met U de paden van de vrede te bewandelen’.

Ik wens jullie een zalig Kerstfeest, 

met mijn meest liefdevolle zegen

Fernando Ocáriz

Rome, 15 december 2022