Informatiebulletin Álvaro del Portillo verschenen

Het eerste nummer van het bulletin over de dienaar Gods Álvaro del Portillo verschijnt tien jaar na zijn overlijden. Don Álvaro was de opvolger van de heilige Jozefmaria Escrivá in het bestuur van het Opus Dei. Dit jaar is zijn zalig- en heiligverklaringproces geopend. Het leven van don Álvaro kenmerkte zich door dienstbaarheid aan de Kerk en trouw aan de geest van het Opus Dei.

Van het Opus Dei

Hij sloot zich in 1935 aan bij het Opus Dei. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd en in 1946 verhuisde hij naar Rome als naaste medewerker van de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei.

Zijn dienst aan de Kerk bleek ook uit de toewijding waarmee hij de taken vervulde die de Heilige Stoel hem toevertrouwde, in het bijzonder door zijn actieve deelname aan het werk van het Tweede Vaticaans Concilie.

In 1975 werd hij, na het overlijden van de heilige Jozefmaria, gekozen tot zijn opvolger in het bestuur van het Opus Dei. Op 6 januari 1991 wijdde paus Johannes Paulus II hem bisschop. De pastorale arbeid van de dienaar Gods kenmerkte zich door trouw aan de geest van de stichter en ijver om de apostolische werkzaamheden van de prelatuur uit te breiden, en zodoende de roeping tot heiligheid in het gewone leven te verspreiden.

In de vroege morgen van 23 maart 1994, enkele uren na zijn thuiskomst van een pelgrimsreis naar het Heilig Land, overleed don Álvaro. Nog dezelfde dag kwam paus Johannes Paulus II bidden bij zijn stoffelijk overschot. Thans rust het in de crypte van de prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede, in Rome.

Na zijn dood heeft zijn faam van heiligheid zich over de hele wereld verspreid. Veel mensen nemen op zijn voorspraak hun toevlucht tot God. De gebedsverhoringen in het informatiebulletin getuigen daarvan.

In het bulletin staat een verslag van de openingszitting van de rechtbanken die de diocesane fase van het onderzoek naar zijn leven en deugden zullen uitvoeren. Het bulletin bevat ook een impressie van zijn pelgrimage naar het Heilig Land.

Het bulletin is op te vragen bij het Informatiebureau van het Opus Dei.