Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis begint het buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid. Via deze pagina bieden wij enkele teksten, waaronder de bul van paus Franciscus ‘Misericordiae Vultus’.

Opus Dei - Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Op 8 december start het buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid, op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, tevens 50 jaar na het afsluiten van het Vaticanum II) en eindigend op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal).

Teksten over ‘barmhartigheid’

  • bul Misericordiae Vultus (Het gelaat van de Barmhartigheid, paus Franciscus, 11 april 2015)
  • encycliek Dives in Misericordia (Over de Goddelijke Barmhartigheid, heilige Johannes Paulus II, 30 november 1980)
  • Pastorale brief van de prelaat van het Opus Dei over het Jaar van de Barmhartigheid (4 november 2015)


Zie voor meer teksten de pagina over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (op www.rkdocumenten.nl), de pagina van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de overzichtspagina op deze website.

Logo

Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik. Het vermeldt het motto: ‘Barmhartig zoals de Vader’, ontleend aan het Lucasevangelie (Lc. 6, 36).

Het logo toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis en drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de 'Goede Herder' en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst.