Foto's en video priesterwijding Rome

Op zaterdag 5 mei werden 31 gelovigen van de prelatuur door kardinaal Robert Sarah priester gewijd. In dit artikel vindt u enkele foto's en de video van de wijdingsceremonie.

Van het Opus Dei

Op de onderstaande foto legt kardinaal Sarah de handen op bij de Nederlander Martijn Pouw tijdens zijn priesterwijding in Rome.