Eerste Mis feest Heilige Jozefmaria in Irak

De Mis zal worden gevierd in de stad Erbil, de hoofdstad van de federale staat Iraaks-Koerdistan. De Mis zal in het Aramees worden gelezen volgens de Chaldeeuwse liturgische ritus.

Kerk van St. Antonius de Grote in Erbil (Irak).

De voorbereidingen voor de eerste Mis in Irak ter gelegenheid van de feestdag van de heilige Jozefmaria Escriva zijn in volle gang.

Deze zal worden gehouden op zaterdag 24 juni 2023 om 18:00 uur in de kerk van Sint Antonius de Grote in het complex van de Chaldeeuwse Antoniusorde van Sint Hormizd, in Erbil, Irak.

Pater Samer Soreshow Yohanna, de algemene overste van de Chaldeeuwse Antoniusorde, zal de Mis opdragen in de Chaldeeuwse liturgische ritus. Geworteld in het Aramees, de taal die Jezus Christus sprak, biedt deze liturgie een diepe verbinding met de vroegste dagen van het christendom.

"We zijn vereerd en gezegend om het feest van de heilige Jozefmaria te vieren in onze religieuze gemeenschap en met de gelovigen, om hen te laten kennismaken met een van de grootste heiligen van de vorige eeuw, de heilige van de gewone dingen," zei pater Samer.

Erbil, Irak

Erbil is de hoofdstad van Koerdistan, bekend om zijn stabiliteit en veiligheid in vergelijking met andere regio's van Irak. Het is een multiculturele stad die openstaat voor mensen van verschillende religieuze en etnische groepen.

Arba'ilu Internationale Conferentie over Syrische en Sureth-studies

De Tweede Arba'ilu Internationale Conferentie over Syrische en Sureth Studies wordt gehouden in Erbil op 21-23 juni 2023. Deze conferentie brengt geleerden, onderzoekers en liefhebbers van over de hele wereld samen om ideeën uit te wisselen over het behoud en de bevordering van de Syrische taal, cultuur en literatuur. De eerste Arba'ilu International Conference on Syriac and Sureth Language Studies werd in 2017 in Erbil gehouden.

Het Syrisch Aramees was de taal die gebruikt werd door de vroege christenen in het Nabije Oosten. Sureth, of Neo-Aramees, is de moderne vorm van het Syrisch die door verschillende gemeenschappen over de hele wereld wordt gesproken.

Onder de academici en professionals die uit Madrid komen is antropoloog dr. Paco Moya, die ik onlangs in Erbil ontmoette. Hij gelooft dat er veel antropologie verborgen zit in het evangelie dat geschreven is in de originele Aramese taal. We kwamen op het idee om een Mis in het Aramees te organiseren om de feestdag van de heilige Jozefmaria te vieren op de dag na afsluiting van de conferentie.

De auteur (links) werkt vanuit Erbil aan projectmanagement voor het internationale bureau van de Chaldeeuwse aartsbisschop.

Enkele vrouwelijke academici uit Libanon en Madrid, gelovigen van Opus Dei, zullen ook de Arba'ilu International Conference bijwonen. Samen met hen, Paco en mijzelf versturen we uitnodigingen in het Arabisch, Aramees en Engels voor de Mis in Erbil.

Pater Samer is lid van het organiserend en wetenschappelijk comité van de conferentie. Over het Aramees zegt hij: "Deze taal is ons dierbaar, omdat het de lingua franca van het oude nabije oosten was en bovendien de taal van Jezus Christus zelf. We hopen dat deze inspanningen de taal een duwtje in de rug zullen geven voor de nieuwe generaties en dat we er nog millennia mee door kunnen gaan."

Pater Samer zal de mis opdragen in het Aramees, een vertrouwde taal van de christelijke gelovigen uit de buurt. De misboekjes zullen in het Aramees zijn. Ik heb uitnodigingen voor de mis uitgedeeld en de lokale bevolking is blij om ze te ontvangen. Velen willen de Mis graag bijwonen. Ik verwacht dat de kerkbanken, die plaats bieden aan 150 mensen, op 24 juni gevuld zullen zijn.

Uitnodigingen in het Aramees, Arabisch en Engels. Misboekje en bidprentje in het Aramees.

Ik kijk ernaar uit dat de christenen in Erbil de heilige Jozefmaria, zijn leven en zijn leer ontdekken. Ik geloof dat Iraakse christenen, die hun wortels terugvoeren tot de apostel Thomas en die sinds de eerste eeuw standvastig zijn in hun geloof, gemakkelijk de geest van de heilige Jozefmaria zullen opnemen, die leerde dat het model voor heiligheid in het gewone leven de eerste christenen zijn.

Lito L. Articona