Een universiteit in het hart van Rome

Er is een nieuwe nieuwsbrief Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis uitgebracht. In de nieuwsbrief vertellen enkele studenten over hun drijfveren en ervaringen.

Nieuwsbrief

Van advocaat aan de Amsterdamse Zuidas naar het priesterschap

De in ’t Gooi geboren Nederlander Martijn Pouw werd op 5 mei in Rome door kardinaal Robert Sarah samen met 30 andere diakens tot priester gewijd. Voordien studeerde hij gedurende vier jaar theologie aan de universiteit. Volgens Martijn hebben “advocaat en priester meer met elkaar gemeen dan je wellicht denkt. Beiden behartigen de belangen van mensen en zijn ‘voorsprekers’.” Martijn keert begin 2019 terug naar Nederland.

De Kerk is referentiepunt Swaziland

Ncamiso Aloysius Vilakati uit Swaziland werd door zijn bisschop naar Rome gestuurd om institutionele communicatie te studeren, “zodat ik hem bij de uitvoering daarvan kan helpen.” In zijn bisdom zijn diverse digitale podia opgericht, zoals het een website, Facebook, Instagram en Twitter. “In ons land kent slechts vijf procent van de bevolking het Evangelie, wat betekent dat wij ongeveer 60.000 gedoopte katholieken hebben op een bevolking van anderhalf miljoen mensen. Maar de Kerk is altijd een referentiepunt geweest in Swaziland en zal dat altijd blijven.” Volgens Ncamiso moet de boodschap van de Kerk met alle communicatiemedia bekend worden gemaakt.

Bakens van voortreffelijkheid, het studieprogramma voor kerkmanagement

Het Onderzoekcentrum Markt, Cultuur en Ethiek (MCE) van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis biedt kerkleiders de mogelijkheid hun managementvaardigheden te ontwikkelen om de zending van de Kerk te kunnen volbrengen. MCE heeft een studieprogramma van een jaar in kerkmanagement om leiders toe te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om de Katholieke Sociale Leer in praktijk te brengen.

"Als je priester bent is het niet genoeg om alleen maar pastor te zijn."

Diaken Malusi Ncanana van het Zuid-Afrikaanse bisdom Eshowe studeert aan het MCE: “Als je priester bent is het niet genoeg om alleen maar pastor te zijn, maar je moet een goede pastor zijn en dat houdt in dat je de goederen van de Kerk goed beheert, zoals geld en roerende en onroerende zaken, op dezelfde wijze als een vader of moeder van een gezin dat doet. Helaas word je op het seminarie meestal niet voor dit soort dingen opgeleid.

Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

De missie van de universiteit is om studenten in de gelegenheid te stellen hun kennis voor het geloof te verrijken en tegelijkertijd te leren een dialoog te stimuleren in de hedendaagse cultuur.

De Pauselijke Universiteit bestaat uit de faculteiten voor theologie, canoniek recht, filosofie, institutionele sociale communicatie, het Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen de onderzoekscentra ‘Markt, Cultuur en Ethiek’ (MCE) en ‘Interdisciplinaire Documentatie over Wetenschap en Religie’ (DISF), een Centrum voor Priesterlijk Vorming ten behoeve van de pastorale en geestelijke vorming van priesters en de Afdeling voor Talen die colleges coördineert voor zowel klassieke als moderne talen.

Hulpfonds

Het Hulpfonds van de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis ondersteunt seminaristen en priesterstudenten die hun studie volgen aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis te Rome.

De meeste studenten komen uit landen waar de eigen bisschoppen niet over de middelen beschikken om de studie in het hart van de Wereldkerk te bekostigen. Er wordt ook financiële steun geboden aan de universiteit zelf om deze in staat te stellen toekomstige leiders voor de Kerk op te leiden.

Met de oprichting van deze universiteit, ging een lang gekoesterde wens van de heilige Jozefmaria Escrivá in vervulling. Zijn opvolger, de zalige Álvaro del Portillo, kon in 1984 dankzij de visie en steun van de heilige Paus Johannes Paulus II dit academisch centrum openen.

Kijk voor meer informatie over het hulpfonds en de wijze waarop u het fonds kunt steunen op: startpagina van de blog van het hulpfonds: www.hulpfonds.blogspot.nl