Bericht van de prelaat na de audiëntie met paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vanochtend Mgr. Fernando Ocáriz ontvangen. We publiceren een bericht van de prelaat van het Opus Dei ter gelegenheid van deze audiëntie.

Foto van de audiëntie met paus Franciscus (3 juni 2023).

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Ik wil jullie graag op de hoogte brengen van de vreugde vandaag ontvangen te zijn door Paus Franciscus. Tijdens de audiëntie heb ik hem de genegenheid voor hem en de verbondenheid van de gelovigen van het Opus Dei overgebracht. Ook heb ik hem geïnformeerd over het werk dat afgelopen april is verricht tijdens de dagen van het Buitengewoon Algemeen Congres. Ik heb hem ook kunnen vertellen over de sfeer van die dagen en over het verlangen naar trouw aan het charisma van de heilige Jozefmaria en de eenheid met de paus die bij iedereen duidelijk aanwezig was. Tevens heb ik de Heilige Vader verteld dat we samen met het Dicasterium van de Clerus werken aan het document dat het resultaat was van het Congres, nodig voor de beslissing die door de Heilige Stoel moet worden genomen.

Met Don Mariano, die me vergezelde, hadden we de gelegenheid om hem te vertellen over enkele apostolische initiatieven die mensen van het Werk bevorderen, samen met vele anderen in verschillende landen, om te proberen de verkondiging van het Evangelie door te geven en veel mensen te dienen.

De Paus uitte zijn vreugde over alles wat hij hoorde, benoemde het goede dat veel mensen van het Opus Dei in de wereld doen en moedigde ons tegelijkertijd aan om onze geest overal te verspreiden in dienst van de Kerk.

Tot slot gaf hij ons zijn zegen, die alle mensen van het Opus Dei toe komt en allen die op de een of andere manier in contact staan met het Werk.

Hoewel jullie dat al doen, vraag ik jullie om heel veel te bidden voor de Paus en voor zijn intenties. Laten we in deze feestmaand van de heilige Jozefmaria ook het werk van de komende maanden onder zijn voorspraak plaatsen.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 3 juni 2023