Bericht van de prelaat (Kerstmis 2023)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit Kerstmis te beleven terwijl wij de mensen die lijden onder oorlog of armoede weten te vergezellen.

Bericht van de prelaat (Kerstmis 2023)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het is logisch dat we in de kerstdagen blijven denken aan de conflicten die het land van Jezus en de rest van de wereld teisteren. Het besef dat we kinderen van dezelfde Vader zijn, brengt ons ertoe om wat er overal gebeurt te beschouwen als iets dat heel dicht bij ons staat, heel erg van ons is. ‘Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden’ (1 Kor 12, 26). Laten we proberen edelmoedig te zijn met bidden en offers brengen, wetend dat ‘het geringste dat wij uit liefde doen, allen tot voordeel strekt’ (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 953). Laten we daarbij ook de Heer om zijn genade vragen dat die bezorgdheid om de vrede in de wereld ons er ook toe mag brengen concrete voornemens te maken, om te doen wat in onze macht ligt om vrede te brengen in onze eigen omgeving van gezin, werk, enzovoort.

‘Vrede, waarheid, eenheid, gerechtigheid. Wat moeilijk lijkt het soms om de hindernissen te overwinnen die de saamhorigheid tussen de mensen in de weg staan! En toch zijn wij christenen geroepen om dat grote wonder van de broederlijkheid waar te maken’ (Christus komt langs, nr. 157). Het overwegen van de geboorte van Jezus in de kribbe kan een speciale gelegenheid zijn om obstakels weg te nemen die ons van de anderen verwijderen en om onze aandacht te richten op wat ons verenigt. We mogen niet toelaten dat in onze persoonlijke relaties de onenigheden het laatste woord hebben. Door onze blik te richten op de kribbe, op dat Kind dat voor allen en ten bate van iedereen is geboren, kunnen we de nodige kracht vinden om te vergeven, om vergeving te vragen, om te begrijpen en om lief te hebben.

De stal van Bethlehem spreekt ons ook over armoede. Jezus is geboren met weinig bezit, maar met veel liefde: die van Maria, Jozef en de herders. Zoals paus Franciscus zei: ‘Ze waren allemaal arm, verenigd door hun genegenheid en verwondering, niet door rijkdommen en grote kansen. De nederige kribbe brengt daarom de ware rijkdommen van het leven naar voren: geen geld en macht, maar relaties en mensen’ (Homilie, 24-12-2022). Christus laat ons zien dat het beste geschenk dat we in deze dagen kunnen geven niet iets materieels is, maar gebed en genegenheid. Laten we proberen deze genegenheid door onze menselijke nabijheid uit te laten gaan naar de meest behoeftige personen, en ook door elke concrete hulp gepaard te doen gaan met een smeekbede aan God. Op deze manier, zelfs als we de materiële armoede niet kunnen oplossen, zullen meer mensen de rijkdom ervaren van het feit zich geliefd te voelen.

De allerheiligste Maagd Maria wist met sereniteit en liefde alle momenten van het leven van haar Zoon te aanvaarden; zij zal ons helpen de vrede en vreugde te vinden die voortkomen uit het feit dat we Jezus ook in ons hart geboren laten worden.

Met mijn beste kerstwensen en mijn meest liefdevolle zegen,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 15 december 2023