Bericht van de prelaat (7 januari 2023)

De prelaat van het Opus Dei wenst iedereen een Zalig Nieuwjaar en kondigt aan dat het buitengewone Algemene Congres plaats zal vinden van 12 tot 16 april.

Bericht van de prelaat (7 januari 2023)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

De liturgische tijd van Kerstmis loopt ten einde. Ik stel jullie voor, de Heer te vragen met zijn genade ons daadwerkelijke verlangen om voor de anderen te leven te doen groeien, als vrucht van het beschouwen van het mysterie van een Kind dat God is en dat ‘voor ons wordt geboren’ (Jes 9,5).

Zoals jullie weten zal in dit nieuwe jaar dat begint het buitengewone Algemene Congres plaatsvinden om – zoals de Paus heeft gevraagd – opportune veranderingen in de Statuten van de Prelatuur te bestuderen: ik deel jullie mee dat het in de week van Pasen, van 12 tot 16 april, plaats zal vinden.

Vanzelfsprekend mogen het geen veranderingen zijn die iets wezenlijks van het Werk aantasten, zoals de heilige Jozefmaria het ons heeft doorgegeven; het gaat er juist om, zoals de Heilige Vader heeft aangegeven, het charisma te beschermen en veilig te stellen (Ad charisma tuendum).

Ik heb jullie allen gevraagd mij de suggesties te sturen die jullie wat betreft de Statuten geschikt vinden, in het licht van de aanwijzingen van de Paus. Hoewel velen van jullie geen suggesties zullen hebben gestuurd – omdat het om een strikt juridisch document gaat – hebben we tot dusver talrijke voorstellen ontvangen. Ik verneem ook elke dag – en dat is om God heel dankbaar voor te zijn – jullie verlangens om trouw te zijn en in deze omstandigheden eendrachtig het Opus Dei te verwezenlijken.

Nu zullen al die suggesties worden geordend om het materiaal voor te bereiden dat ter bestudering en goedkeuring aan het Congres zal worden voorgelegd; vervolgens zal het resultaat aan de Heilige Stoel worden toegezonden.

Om dit werk zo goed mogelijk te voltooien reken ik op jullie gebeden.

En ik stuur jullie mijn meest liefdevolle zegen voor dit nieuwe jaar,

jullie Vader

Fernando

Fernando Ocáriz

Rome, 7 januari 2023