Bericht van de prelaat (18 oktober 2021)

Ter gelegenheid van het feest van de heilige Lucas nodigt de prelaat van het Opus Dei ons uit om de Heer in het Evangelie te aanschouwen om ons door Hem te laten veranderen.

PDF: Bericht van de prelaat (18 oktober 2021)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het feest van de heilige Lucas, dat de Kerk vandaag viert, is voor mij een nieuwe uitnodiging om onze Heer in het Evangelie te beschouwen. De heilige Jozefmaria raadde ons aan de scènes uit het evangelie binnen te gaan "als nog een personage". De beschouwing van Jezus zal ons geleidelijk in Hem doen veranderen, totdat we zijn gevoelens gaan delen (vgl. Fil. 2, 5). Met Gods genade zullen de daden en woorden van de Heer in onze herinnering en in ons hart opkomen, en wij zullen trachten in zijn voetstappen te treden onder zijn liefdevolle blik.

Daartoe moeten wij in onze ziel, met de hulp van de Heilige Geest, een gezindheid koesteren van oprechte openheid voor het Woord van God; de Heer richt zich tot ons in het Evangelie van de heilige Mis en werpt daarmee licht op onze dag.

Lucas is de evangelist die het leven van de Maagd Maria het meest gedetailleerd weergeeft. Niemand heeft het gezicht van Jezus met zoveel liefde aanschouwd als zij. Het bidden van de heilige rozenkrans - "een compendium van het Evangelie", zoals de heilige Johannes Paulus II zei - gedurende deze maand kan ons helpen binnen te gaan in het Evangelie aan de hand van de Moeder van de Heer.

Laten we ook van de rozenkrans gebruik maken om te bidden voor de vruchten van de synode die de paus zojuist in Rome heeft geopend. Ik vraag u ook te blijven bidden voor het project van de impuls van het apostolaat dat enkele territoriale herstructureringen in het Werk omvat; nu concreet, voor de lancering van de nieuwe regio “Del Plata”, welke de voormalige regio's van Argentinië en Uruguay omvat.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 18 oktober 2021