Bericht van de prelaat (18 januari 2022)

Van 18 tot 25 januari bidt de hele Kerk voor de eenheid van de christenen. De prelaat van het Opus Dei vraagt voor deze intentie te bidden.

Bericht van de prelaat (januari 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

We staan aan het begin van een week waarin we speciaal zullen bidden voor de eenheid van de christenen. Het gebed van de Kerk in deze bidweek vindt zijn oorsprong in Jezus' dialoog met zijn Vader bij het Laatste Avondmaal, toen Hij de apostelen om zich heen had: "Niet voor hen alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven:
opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt" (Joh 17, 20-21). De Heer bad ook voor ons: voor ons die in de loop der tijd leden van zijn Kerk zouden worden. En hij voegde eraan toe dat de eenheid altijd nodig zal zijn "opdat de wereld moge geloven".

Laten wij in deze dagen trachten ons gebed intenser te maken opdat Gods wil vervuld wordt: "één kudde, één herder" (Joh 10,16).

Deze tijd kan ons ook helpen na te denken over de waarde van de eenheid in veel andere en uiteenlopende aspecten, in het besef dat "eenheid een kenmerk van het leven is" (H. Jozefmaria, De Weg, nr. 940). Hoe goed is het om met kleine dagelijkse details voor deze eenheid te zorgen! Soms zullen we onze eigen legitieme voorkeuren of ideeën moeten opgeven, maar het zal ons helpen te bedenken dat "het geheel meer is dan de som van de delen." (Franciscus, Evangelii Gaudium, nr. 235); de eenheid is een waarde die belangrijker is dan veel andere dingen, juist omdat het een voorwaarde voor het leven is.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 18 januari 2022