Bericht van de prelaat (15 december 2021)

De Prelaat van het Opus Dei spoort ons aan om met Kerstmis de vreugde van de geboorte van Jezus te verspreiden onder de meest behoeftigen en onder de mensen om ons heen.

Bericht van de prelaat (15 december 2021)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

We kijken deze dagen al met een grotere intensiteit uit naar Bethlehem. De Heilige Familie zoekt zijn toevlucht in een stal omdat er geen plaats is in de herberg. De kou, de armoede en het feit niet welkom te zijn, kenmerken deze gebeurtenis. Maar de pasgeboren Jezus wordt omringd door de liefde van Maria en Jozef.

Dit kille klimaat van Bethlehem kan zich op de een of andere manier in veel gezinnen herhalen, vooral in dit jaar dat gekenmerkt wordt door moeilijkheden op sociaal gebied en op het terrein van werkgelegenheid en gezondheid. Veel mensen ervaren ook meer eenzaamheid. Laten wij proberen om zoveel mogelijk mensen warmte te bieden met ons gebed en met materiële hulp, in het besef dat wij in iedere persoon het gelaat van Christus, die een Kind is geworden, kunnen aanschouwen: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25,40). Wat een vreugde om te zien dat veel mensen het initiatief nemen om de blijdschap van de geboorte van Jezus dáár te brengen waar deze het meest nodig is!

Deze feestdagen zullen we ook tijd met familie en vrienden doorbrengen. Wij zullen de Blijde Boodschap met hen kunnen delen en de situatie van ieder ter harte nemen; zoals de heilige Jozefmaria zegt: “meer dan in het geven, bestaat de liefde in het begrijpen” (De Weg, nr. 463). Zo kunnen wij, ondanks onze persoonlijke armzaligheid, in deze kersttijd een licht van hoop uitstralen. De geboorte van Jezus herinnert ons eraan dat er zelfs midden in de koudste nacht altijd een vlammetje brandt. Door de intieme sfeer van het stalletje van Bethlehem in onze huizen binnen te brengen, kunnen wij ook de liefde van God voor ons ontdekken of herontdekken.

Met mijn meest liefdevolle zegen wens ik jullie een heel zalig en gelukkig Kerstfeest.

Jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 15 december 2021