Bericht van de prelaat (14 juni 2022)

Ter gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Gezin nodigt de Prelaat van Opus Dei ons uit na te denken over het belang van het gezin in de Kerk en in de samenleving.

Bericht van de prelaat (14 juni 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin loopt op 26 juni ten einde, en hij heeft ons uitgenodigd om na te denken over het belang van het gezin in de Kerk en in de samenleving als geheel.

Het gezin is de eerste omgeving waarin men zich ervan bewust wordt geliefd te zijn om wie men is en waarin men leert lief te hebben in relatie tot anderen. Alle gezinnen hebben hun sterke en zwakke punten, hun goede tijden en hun moeilijkheden. Maar de Heer roept ons altijd op om met dankbaarheid en liefde naar elkaar te kijken. Door anderen lief te hebben zoals zij zijn - met hun deugden en gebreken - zullen wij een hart krijgen dat overeenstemt met dat van Jezus. Zoals de H. Jozefmaria verklaart: "Het menselijk hart heeft een enorm expansievermogen. Wanneer het bemint, dan breidt het zich uit in een crescendo van genegenheid dat alle hindernissen overwint. Indien je de Heer bemint, dan zal er geen schepsel zijn dat geen plaats vindt in jouw hart" (Kruisweg VIII, nr. 5). Al bemin je nog zoveel, nooit zul je voldoende beminnen.

Er zijn veel uitdagingen voor wie een christelijk gezin wil stichten. Een daarvan is het combineren van gezinstaken met werk, sociale contacten, ontspanning... Het is dus heel goed dat echtparen vanaf het begin van het pad van hun huwelijk worden begeleid. Ik moedig jullie aan activiteiten en initiatieven te bevorderen op dit gebied, in de wetenschap dat zij een vermenigvuldigend effect hebben. "Hoe belangrijk is het dat jongeren met eigen ogen de liefde van Christus zien die leeft en aanwezig is in de liefde van echtparen, die met hun concrete leven getuigen dat liefde voor altijd mogelijk is" (Franciscus, Videoboodschap, 9-VI-2021).

Laten wij aan Jezus, Maria en Jozef de vruchten toevertrouwen van dit Jaar van het Gezin, dat nu ten einde loopt; aan hen vragen wij dat alle christelijke gezinnen een afspiegeling mogen zijn van het gezin van Nazareth.

Met al mijn genegenheid

zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 14 juni 2022