Bericht van de prelaat (12 augustus 2022)

Ter gelegenheid van de hernieuwing van de toewijding van het Werk - op 15 augustus - aan het Allerzoetst Hart van Maria, nodigt de Prelaat van Opus Dei ons uit om het verlangen naar heiligheid en apostolaat levendig te houden, uitgedrukt in een dagelijkse, vreugdevolle en hoopvolle trouw.

Bericht van de prelaat (12 augustus 2022)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Zoals elk jaar zullen we op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, de toewijding hernieuwen van het Werk aan het Allerzoetst Hart van Maria, die onze stichter in 1951 in Loreto heeft verricht.

Laten wij, in navolging van de heilige Jozefmaria, het voornemen om zorg te dragen voor het Werk, ten dienste van de Kerk en van alle mensen, zeer levendig in ons houden.

Daartoe nodig ik jullie uit om daadwerkelijk het verlangen naar heiligheid en apostolaat te hernieuwen, in overeenstemming met Gods genade, uitgedrukt in een dagelijkse, vreugdevolle en hoopvolle trouw, ondanks onze persoonlijke beperkingen.

Het Werk ligt werkelijk in de handen van ieder van ons: het is zowel Gods gave als onze verantwoordelijkheid. Zoals ik jullie enkele maanden geleden zei: “Met Gods genade zullen we in staat zijn om, door de wisselende historische momenten heen, de continuïteit van het Werk op te bouwen in trouw aan zijn oorsprong. Het gaat om de wezenlijke continuïteit tussen verleden, heden en toekomst, eigen aan een levende werkelijkheid” (Pastorale Brief, 19-III-2022). Laten wij deze intenties van trouw hernieuwen, door onze toevlucht te nemen tot de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maria.

Vergezel mij in gebed op mijn reis naar Jeruzalem over enkele dagen, en laat ons samen bidden voor de intenties van de Heilige Vader, in het bijzonder voor het komende consistorie aan het einde van de maand.

Met al mijn genegenheid zegen ik jullie,

jullie Vader

Fernando Ocáriz

Rome, 12 augustus 2022