Heilige Jozefmaria Escrivá
“In de eenvoud van je gewone werk, in de eentonige kleine dingen van iedere dag moet je het geheim van het grootse en van het nieuwe ontdekken, dat voor zoveel mensen niet te zien is, het geheim van de Liefde.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

  Heiligverklaring 2002

  Op 6 oktober 6 2002 heeft Paus Johannes Paulus II Jozefmaria heiligverklaard. Op het Sint Pietersplein waren meer dan 300.000 mensen aanwezig afkomstig uit ...

  Ik zoek Uw gezicht Heer!

  Ik zoek Uw gezicht Heer!

  De heilige Jozefmaria verlangde er intens naar het gelaat van God te zien. “Heer, Ik wil zo graag uw gezicht zien, uw gelaat bewonderen, aanschouwen...!”

  Tweede Vaticaans Concilië

  Tweede Vaticaans Concilië

  Op 25 januari 1959 verraste paus Johannes XXIII de wereld met de aankondiging van een oecumenisch concilie. Dit bericht werd door de stichter van het ...

  Naar Rome

  Naar Rome

  Christus, Maria, en de Paus zijn altijd de grote liefdes van zijn leven geweest. En nu was hij uiteindelijk daar, heel dichtbij de plaatsvervanger van ...

  Stichting Opus Dei

  Stichting Opus Dei

  “Ik was 26, bezat de genade van God, een goed humeur en meer niet. En daarmee moest ik het Opus Dei verwezelijken.”

  Pastorale reizen

  Pastorale reizen

  De heilige Jozefmaria betrad het 'strijdperk' om veel mensen in hun geloof te sterken. Vanaf 1970 maakte hij pastorale reizen naar verschillende landen.

  Uitbreiding

  Uitbreiding

  Van 1946 tot 1960 begon het Opus Dei het apostolaat uit te breiden naar verschillende nieuwe landen waaronder Portugal, Italië, Groot-Brittanië, Frankrijk, Ierland, Nederland, Amerika ...

  Steun aan priesters

  Steun aan priesters

  “Ik begon bezinningsdagen te houden - gewoonlijk duurden deze in die tijd zeven dagen - in een aantal bisdommen van Spanje. Ik was nog erg jong en ...

  De Spaanse Burgeroorlog

  De Spaanse Burgeroorlog

  De Spaanse Burgeroorlog is uitgebroken en gaat gepaard met een van de zwaarste godsdienstvervolgingen in de geschiedenis van de Kerk.

  Voetstappen in de sneeuw

  Voetstappen in de sneeuw

  Het mag verbazingwekkend lijken dat zoiets kleins als enige voetstappen in de sneeuw voldoende was om een tiener de grote beslissing te doen nemen om ...

  Moeilijke tijden

  Moeilijke tijden

  “Als we allemaal samen bidden, als we er maar een klein beetje goede wil aan toevoegen, dan zal de Heer ons gratie geven en een ...

  Vreugde, verdriet en hoop

  Vreugde, verdriet en hoop

  “Weten jullie waarom het Werk zich zo geweldig heeft ontwikkeld? Omdat men ermee omgesprongen is als met een zak graan: men heeft het geslagen en ...

  De eerste jaren

  De eerste jaren

  1928, 1929, 1930… De heilige Jozefmaria moest Gods wil vervullen maar hij had noch goed voorbereide mensen noch financiële middelen.

  De jaren op het seminarie

  De jaren op het seminarie

  Waarom wordt ik priester? De Heer wil iets met mij: maar wat? En in Latijn - niet erg mooi Latijn - ... bleef ik herhalen 'Domine, ut videam ...

  Een Christelijk gezin

   Een Christelijk gezin

  De heilige Jozefmaria herinnerde zich met dankbaarheid hoe zijn ouders hem stap voor stap lieten kennismaken met het christelijke leven.