Y tan contenta!

Lørdag 18. mai 2019 fikk Kirken en ny salig, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Hun var en av de første kvinnene i Opus Dei, og den første leke kvinne som har blitt saligkåret. Det kom mennesker fra hele verden for å delta i den gledefulle feiringen.

«Y tan contenta! (og jeg er så glad!) står det på den pinsen jeg kjøper av en liten jente i vrimmelen. Under det projiserte bildet av Jomfru Maria over scenen står et sitat fra Andre Korintierbrev: «Gud elsker en glad giver.» Og nettopp glede er det som preger denne lørdagen 18. mai når Guadalupe Ortiz de Landázuri saligkåres i Madrid. Stemningen er høy inne på arenaen der 11 000 mennesker fra 60 land har samlet seg for å delta i saligkåringen. Overalt ser man venner som møtes, kysser hverandre på kinnene og tar selfies. Det likner på et stort slektstreff – eller muligens en gigantisk klassegjenforening.

Guadalupe ble født på Vår Frue av Guadalupes festdag, 12. desember 1916. Hun er en glad og modig jente som i løpet av livet vil få mange anledninger til å bryte ny mark. Guadalupe er en av svært få kvinner som studerer kjemi ved universitetet i Madrid, og etter et livsavgjørende møte med den hellige Josemaría blir hun en av de første kvinnene i Opus Dei. Der får hun blant annet oppdraget med å starte Opus Deis første studenthjem for kvinner og å starte det apostoliske arbeidet i Mexico. Mennesker som forteller om henne vender stadig tilbake til hennes smil og at hun alltid hadde omsorg for sine medmennesker.

Like mye som gleden er til stede i Guadalupes liv, like mye er korset der. Guadalupes far er offiser og dømmes til døden under den spanske borgerkrigen. Hun er bare 20 år gammel når hun holder sin far med selskap natten før han henrettes. Guadalupes liv preges også av et svakt hjerte som til slutt leder til hennes død 16. juli 1975. Men Guadalupes liv er et vitnesbyrd om at gleden og korset på ingen måte er uforenlige – tvert imot.

Dagen etter saligkåringen feires takksigelsemessen av Opus Deis prelat, Fernando Ocáriz. Etter messen overføres pavens Regina Caeli bønn på storskjerm fra Roma. Paven oppfordrer til applaus for den nye helgenen og jubelen løfter nesten taket på arenaen i Madrid. Den hellige fars budskap til Opus Deis medlemmer og til dem som deltar i aktivitetene er å «alltid søke hellighetens ‘normalitet’, som brenner i våre hjerter med Kristi kjærlighets ild. En hellighet som verden og Kirken virkelig trenger i dag.»

Jeg drar hjem fra Madrid, og til tross for trøtte ben, forsinkede fly og mange løse tråder som venter der hjemme, kan jeg sammenfatte helgen i en enkel spansk setning: «Y tan contenta».