To tjenester fra Montse

Da jeg hørte at saliggjørelsesprosessen av Montse var kommet et skritt videre, bestemte jeg meg for å be om hennes hjelp i vanskelige situasjoner.

Dagen etter at jeg hørte hun var blitt erklært erværdig, ble en av mine elever borte. Vi var alle svært bekymret, og vi begynte å be til Montse om at denne eleven måtte komme til rette. Og det var nettopp det som skjedde dagen etter.

En kveld virket ikke I-paden min. Det var helt umulig å få den igang, og ingen ting av alle forslagene jeg fikk, hjalp. Jeg gikk direkte til Apple, og de sa at det desverre ikke var mulig å reparere den, men at jeg kunne få en ny for R$1600. Jeg sa at det hadde jeg ikke råd til. "O.K., la oss vente litt for å se om den kommer igang", sa mannen i butikken, "selvom det er lite trolig, for det har allerede gått en lang tid nå". "Jeg setter meg her og ber en bønn", sa jeg. Mannen gjorde seg ferdig med en annen kunde, så undersøkte han I-paden og utbrøt "Det kan ikke være mulig, nå virker den!"

Da jeg satte meg ned for å vente, sa jeg til Montse: "Om du ordner I-paden min, skal jeg skrive om det. Jeg tror hun likte det.

M.C.L.T., Brasil, 4. mai 2016