Be Montse om forbønner

BØNNEKORT

Herre, Du ga Din tjenerinne Montserrat nåden å kunne gi seg hen til Din vilje på en glad og fredfull måte, den hun med beundringsverdig enkelhet levde etter midt i verden: lær også meg å oppofre mitt daglige arbeid til Deg med kjærlighet, og forvandle det til en kristen tjeneste for min neste.

Forherlige i Din nåde Din tjenerinne Montserrat. Måtte hennes forbønn bevege Deg til å høre den bønn som jeg nå retter til Deg ...(man ber om noe)... Amen.

Fader Vår, Hill deg Maria, Ære være Faderen.

I overensstemmelse med Pave Urban VIIIs dekret, erklærer vi at vi på ingen måte mener å komme Kirkens autoritet i forkjøpet, og at denne bønn ikke er beregnet på offentlig bruk.

Bønnekortet kan også lastes ned i PDF-format.