Sveitsisk ingeniør på vei mot saligkåring

3. juli ble det i Zürich i Sveits avholdt et høytidelig avslutningsmøte på bispedømmegranskningen for saligkåring av Toni Zweifel. Zürich tilhører det sveitsiske bispedømmet Chur.

Opus Dei - Sveitsisk ingeniør på vei mot saligkåringBiskop Bürcher forsegler en av kartongene med prosessens dokumenter. Foto: zVg.

I nesten 20 år har bispedømmet ledet arbeidet med saligkåringsprosessen av ingeniøren Toni Zweifel (1938-1989) fra Zürich. Det ble opprettet et spesialtribunal og 45 vitner ble utspurt, og man undersøkte et omfattende skriftlig materiale. Som biskopsembetet meddelte, så er denne fasen nå avsluttet.

2. juli fant den avsluttende seremonien sted i Zentrum 66 i Zürich, under ledelse av den apostoliske administrator biskop Peter Bürcher, og med det ansvarlige tribunalet og øvrige involverte personer til stede. Den samlede dokumentasjonen ble pakket i kartonger og forseglet.

Den første helgen fra Zürich på 1700 år?!

Biskop Bürcher sa i sitt åpningsforedrag at denne handlingen utgjør en viktig impuls for de troendes liv i Zürich og i vårt land Sveits. Toni Zweifel var en ingeniør som levde og virket midt i Zürichs sekulariserte verden. Han levde et pliktoppfyllende liv og – ansporet av troen – grunnla en stiftelse for fremme av utvikling, noe som kan bevege mange troendes hjerter. Vi håper nå at det ved forbønn skal skje et under, slik at prosessen skal komme videre i Roma. Hvis biskopens forhåpninger går i oppfyllelse, og prosessen i Roma får en lykkelig utgang, så blir Toni Zweifel den første hellige i byen Zürichs historie siden skytshelgenene Felix, Regula og Exuperantius fra tidlig på firehundretallet, som generalvikaren for kantonene Zürich og Glarus løftet frem.

Maskiningeniør og sosial foregangsmann

Toni Zweifel vokste opp i en sveitsisk familie i utkanten av Verona i Italia. Han studerte til maskiningeniør ved ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) i Zürich og arbeidet i ti år i dette yrket.

I 1972 grunnla og utviklet han Limmatstiftelsen som i hans levetid støttet hundrevis av utdannings- og sosiale initiativer, og denne stiftelsen har siden blitt videreutviklet. I 1986 i hans beste alder fikk han leukemi, en sykdom han bar med beundringsverdig kristen ro frem til sin død.

Fra 1962 var han medlem av Opus Dei. I samsvar med Verkets ånd stilte han sitt arbeid, sitt samfunnsliv og sin sykdom helt til tjeneste for Gud og sine medmennesker. Han virkeliggjorde på denne måten idealet om hellighet midt i verden, i overensstemmelse med den hellige Josemaría Escrivás forkynnelse.

500 bønnhørelser i 46 land

Helt fra Toni Zweifels død forteller store menneskeskarer om at de i konkrete situasjoner har bedt til ham om forbønn og blitt bønnhørt. Til nå har Opus Deis kontor for salig- og helgenkåringsprosesser mottatt over 500 slike vitnesbyrd fra 46 forskjellige land.

Det var disse rop om hans hellighet som førte til at Biskop Amédée Grab i 2001 startet saligkåringsprosessen. Prosessdokumentene vil nå bli sendt inn til Vatikanets kongregasjon for helligkåringer. Dette gjør det mulig å prøve saken inngående med tanke på saligkåring. Prosessens dokumenter omfatter 13 000 sider og veier 130 kg.

Videre litteraturhenvisning: Augustin L. Kindler: Toni Zweifel. Geheiligter Alltag. Adamas Verlag, Köln 2017, 196 s. ISBN: 978 3 937626 36 9.