Bønnekort

Bønn for privat bruk.

Gud, vår Far, du har betrodd jorden til menneskeheten for å bygge den opp og ære deg ved det. Ved din nåde fylte din tjener Toni sitt arbeid med profesjonell kvalitet og en kristen ånd.

Hjelp meg også til å utføre mitt arbeid på en måte som gir deg ære; og la mitt eksempel lede mange mennesker til å oppdage de daglige aktivitetenes verdighet og guddommelige mening.

Forherlige i din nåde din tjener Toni, og gi meg ved hans forbønn dette som jeg nå ber deg om ... Amen.

Fader Vår, Hill deg Maria, Ære være Faderen.

I overensstemmelse med Pave Urban VIIIs dekret, erklærer vi at vi på ingen måte mener å komme Kirkens autoritet i forkjøpet, og at denne bønn ikke er beregnet på offentlig bruk.