Problemer med et fysikkeksperiment

Jeg er forsker i fysikk. Noen kolleger og jeg holdt på med et lovende prosjekt.

Foto: Isra350z

Etter å ha samlet inn alle resultatene, inviterte vi en annen gruppe på universitetet til å publisere sitt arbeid på det samme området. De fikk en uke på seg. Vi trodde vi bare hadde noen detaljer igjen, men i løpet av uken fant våre medarbeidere flere feil ved innsamlingen av data. Det ble vanskeligere enn ventet å rette opp feilene. Den siste dagen var situasjonen verre enn noen sinne; timene gikk og vi fant ingen utvei. Jeg var maktesløs, og kunne bare gjøre en ting – be!

Jeg kom til å tenke på Toni Zweifel. Han hadde arbeidet "av kjærlighet til Gud" og hadde utført arbeidet sitt med stor kompetanse. Vi var i en vanskelig situasjon nettopp fordi vi ville gjøre alt perfekt, i steden for å nøye oss med de første resultatene som vi trodde var feilfrie. Derfor ba jeg gjentatte ganger bønnen fra bønnekortet.

Neste morgen åpnet jeg siden hvor artiklene i mitt spesialfelt blir publisert. Begge artiklene var der - vår, og den andre gruppens. Etter at jeg var gått hjem, hadde mine kolleger løst alle problemene, og resultatene de var kommet frem til, var mer overbevisende enn noen gang før.

Jeg er sikker på at Toni hjalp oss med dette.

V.S. Singapore