Montse Grases erklært ærverdig.

Pave Frans ga i går tillatelse til at Kongregasjonen for Helligkåringer kunne offentliggjøre forordningene i forbindelse med 12 helligkåringsprosesser. En av disse er kunngjøringen om Montse Grases heroiske dyder. Montse var en ung pike som tilhørte Opus Dei. Hun ble født i 1941 og døde i 1959.

Da denne nyheten ble kjent, sa biskop Javier Echevarria, Opus Deis prelat: "Jeg takker Gud for dette skrittet på veien til helligkåring av Montse, en ung pike med et kort liv. Hun var en gledens gave fra Gud for dem som kjente henne, og også for dem som ble kjent med henne senere".

Han sa videre at Montse Grases helt fra hun var liten besvarte Guds kall og la vekt på å være from, lydig og arbeidsom. Hun var tjenestevillig og sjenerøs, og tenkte ikke på seg selv. Hun fulgte villig kallet fra Gud da han kalte henne til Opus Dei. Selv om hun levde et vanlig liv, som de fleste av sine jevnaldrende, stod hun alltid Herren meget nær. Selv mens hun gjennomgikk en smertefull kreftsykdom som tilslutt førte til hennes død, forsøkte hun alltid å utføre sine daglige gjøremål til Guds ære, og hun satte seg som mål å hjelpe mange mennesker til å finne veien til Gud.

Som avslutning sa biskop Echevarria: "Jeg skulle ønske at Montses eksempel ville hjelpe mange unge mennesker til å tenke over hva det vil si å vie sitt liv til Gud; i ekteskapet, i et apostolisk sølibat, i en prestegjerning og i et religiøst liv".

Monserrat Grases Garcia ble født i Barcelona 10. juli 1941, som den andre av ni søsken. Hun var livlig og spontan. I sitt hjem ble hun preget av karaktertrekk som glede, enkelhet, sjenerøsitet og nestekjærlighet, og hun var opptatt av å ta seg av og hjelpe andre mennesker. Hun var glad i sport og musikk, danset folkedanser fra hjemstedet og deltok i skuespill og teater. Hun hadde mange venner.

Hennes foreldre lærte henne å nærme seg Gud med fortrolighet, etterleve de kristne dyder og styrke sitt åndelige liv.

I 1954 begynte hun å gå på et av sentrene til Opus Dei. Det hun lærte der, formet henne menneskelig og åndelig. Da hun fylte 16 år, forsto hun at Gud kalte henne til å gå denne veien i Kirken, og etter å ha tenkt meget, rådført seg med mange og lange stunder i bønn, søkte hun om å bli opptatt i Opus Dei. Etter dette ble hun enda mer bestemt på å søke det hellige i det daglige liv. Nærheten til Gud var av stor betydning for henne, hun fant Guds vilje i alt hun gjorde, og hun la vekt på å gjøre menneskene omkring seg lykkelige. Mange av hennes slektninger og venner ble smittet av den fred de så hos henne, den fred som kommer fra å leve Herren nær.

Før hun fylte 17 år, fikk hun kreft (Ewings sarkom) i det venstre benet.

Sykdommen varte i ni måneder. Hun hadde store smerter, som hun bar med sinnsro og stor styrke. Hun forsøkte alltid å være glad. Mange av hennes venninner og klassekamerater som kom på besøk, nærmet seg Gud gjennom henne. Alle som stod henne nær, la merke til hvor nær hun sto Herren. En av venninnene sa at når Montse ba, kunne hun selv føle Guds nærvær. Hun døde skjærtorsdag 26. mars 1959. Det var mange som kunne vitne om hennes heroiske eksempel, og siden den gang har hennes ry som hellig bare vokst.

Prosessen som fører til helligkåring.

Denne prosessen foregikk i Barcelona. Det var erkebiskop Gregorio Mondrego Casaus som startet prosessen 19. desember 1962, og den ble avsluttet 26. mars 1968 under den nye erkebiskopen Marcelo Gonzalez Martin.

I årene som fulgte, gikk det langsommere på grunn av reformene som pave Paul VI og Pave Johannes Paul II innførte i helligkåringsprosessen. Men hennes ry som helgen fortsatte å øke. 15. mai 1992 ble bispedømmets saksbehandling godtatt av Vatikanet (Kongregasjonen for Helligkåringer), men samme år ble man enig om å utføre en ny og utvidet undersøkelse, med supplementerende informasjon som var samlet inn på 1960-tallet. Denne undersøkelsen foregikk i Barcelona fra 10. juni til 28. oktober 1993. 21. januar 1994 ble denne andre prosessen godkjent.

21.november 1999 ble den skriftlige fremstillingen som kalles Positio om "Herrens tjenerinnes liv og dyder" offentliggjort. 10. juni 2015 ga den rådgivende teologkomite i Kommisjonen for Helligkåringer sitt positive svar på spørsmålet om Montse Grases heroiske dyder, og 19. april 2016 uttalte den faste kommisjonen av kardinaler og biskoper seg i samme retning.

Tirsdagen 26.april 2016 fikk pave Frans en detaljert rapport om prosessens forskjellige faser fra kardinal Angelo Amato, prefekten for Kongregasjonen for Helligkåringer. Han godkjente avgjørelsen og ga sitt samtykke til å offentliggjøre forordningen om å erklære Montse Grases ærverdig.

Nyheten ble offentliggjort 27.april, festdagen for Vår Frue av Montserrat.