Kort biografi om Montse

Montserrat Grases ble født i Barcelona i Spania 10. juli 1941 i en dypt kristen familie. Hun og hennes åtte søsken ble oppdratt av foreldrene i en ånd av oppriktig tro og kjærlighet til frihet.

Etter grunnskolen fortsatte hun sin utdanning på en yrkesfaglig linje på en offentlig skole i Barcelona.

I 1957 følte hun i sitt hjerte at Gud kalte henne til å følge veien til helliggjøring idet kristne hverdagslivet innen Opus Dei rammer. Hun fikk de råd som er nyttige i denne sammenheng og ba deretter om å bli medlem i Opus Dei. Hennes kamp for å oppnå hellighet var alltid preget av kjærlighet til Kristi allerhelligste menneskenatur, ærbødighet for eukaristien, ærbødighet for Vår Frue, dyp ydmykhet og bestrebelser på å tjene sin neste. Hun lyktes i å møte Gud i den kjærlighetsfulle utøvelsen av sine plikter innen studier og arbeid, i hverdagslivets små oppgaver.

I juni 1958 ble det oppdaget at hun hadde knokkelkreft i et ben, noe som ga henne store smerter, men hun bar dem rolig og tappert. Takket være en smittende glede som hun aldri mistet, og et talent for vennskap som bygde på sann trosiver, fortsatte hun å bringe mange venner og studiekamerater nærmere Gud. Hun døde skjærtorsdag 26. mars 1959.