Jeg ønsket forsoning

Jeg ba til Montse om hennes forbønn for mitt ønske om forsoning.

Foto: Martin Cathrae

For 8 måneder siden flyttet jeg på et gamlehjem, selvom jeg bare er 68 år gammel. De har et lite bibliotek der, og en dag jeg gikk for å finne en bok, kom jeg tilfeldigvis over en biografi om Montse Grases. På slutten av boken var det en bønn for å be ni dager i trekk (Novena), og jeg kopierte den. Så begynte jeg å be om det jeg ville oppnå.

I mer enn tredve år har jeg ikke hatt noen forbindelse med min eneste søster. Vi ble uvenner p.g.a. spørsmål om arv.

I disse bønnene sa jeg til Montse at jeg tilga min søster helt og fullstendig, og ba til Gud, ved hennes forbønn, at Han måtte gi meg den nåde å bli forsonet med min søster.

Noen dager etter å ha fullført de ni bønnene, ringte min søster.

Vi kunne snakke sammen, og ble enige om å glemme alt som hadde skjedd, og hun lovet å komme og besøke meg.

A.G.G., 24. juli 2015