Et mulig mirakel

En bispedømmeprosess om et mulig mirakel tillagt Guadalupes forbønn fant sted i Barcelona fra 5. mai 2007 til 17. januar 2008.

Opus Dei - Et mulig mirakel

18. november 2001 overvar kardinal Antonio Maria Rouco Varela, erkebiskop av Madrid, den innledende saligkåringsprosessen i den spanske hovedstaden. Den ble avsluttet 18. mars 2005.

I 2006 ga Kongregasjonen for helligkåringer ut et dekret om prosessens gyldighet. Studiet av hennes liv og dyder (Positio super vita et virtutibus) foretas nå av Kongregasjonen for helligkåringer.