Be Isidoro om forbønner

Bønn for privat bruk.

Guds tjener

Isidoro Zorzano

BØNN

Allmektige Gud, du fylte din tjener Isidoro med rikelige nådegaver når han midt i verden oppfylte sine yrkesmessige forpliktelser: gi også meg evnen til å helliggjøre mitt arbeidsliv og formidle Kristi lys til mine venner og kolleger. Forherlige i din nåde din tjener Isidoro. Måtte hans forbønner bevege deg til å lytte til den bønn som jeg nå retter til Deg... Amen.

Fadervår, Hill deg Maria, Ære være Faderen.

I samsvar med pave Urban VIIIs dekret gjør vi oppmerksom på at det på ingen måte foreligger noen hensikt om å foregripe Kirkens beslutning og at denne bønnen ikke er beregnet for offentlig bruk.