Surat dari Bapa Prelat (7 Agustus 2023)

Prelat Opus Dei berterima kasih kepada semuanya atas doa-doa untuk buah karya kerasulan perjalanan pastoral beliau ke Filipin dan Indonesia. Beliau mengundang kita untuk terus berdoa untuk lanjutan perjalanannya ke Australia dan Selandia Baru, dan juga untuk Hari Kaum Muda Sedunia di Lisboa.

Anak-anakku yang terkasih: semoga Yesus menjaga putra-putriku untukku!

Seiring dengan akan berakhirnya perjalanan saya ke Filipin dan Indonesia, saya mengirimkan surat singkat ini untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan doa-doa anda untuk karya kerasulan di negara-negara Asia ini. Saya juga meminta anda untuk terus berdoa untuk kelanjutan perjalanan saya ke Australia dan Selandia Baru.

Di seluruh regio Opus Dei, di tengah-tengah keragaman budaya dan adat istiadat yang memperkaya segalanya, kita menemukan kesatuan semangat dan keluarga yang luar biasa, berkat rahmat Tuhan, kesetiaan Santo Josemaria, dan juga kesetiaan kalian. Kita perlu terus menghayati kesatuan ini sebagai berkat dan tugas bagi kita masing-masing. Sumbernya adalah cinta kasih, yang meluap dalam bentuk kasih pada saudara-saudara kita dan semangat kerasulan

Teruslah berdoa untuk buah-buah kerasulan kegiatan Hari Kaum Muda Sedunia di Lisboa, Portugal, sebagai wujud kesatuan dengan Bapa Paus. Mari kita meletakkan kaum muda, yang adalah Gereja sekarang dan masa depan, di bawah jubah Bunda Marua Fatima

Bapamu memberkatimu dengan segala kasih sayangnya.

Fernando Ocáriz

Jakarta, 7 Agustus 2023