A Prelátus üzenete (2021. július 17.)

Mária Magdolna ünnepe alkalmából arra bíztat bennünket az Opus Dei prelátusa, hogy új lendülettel fogadjuk el Jézus hívását a megtérésre.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2021. július 17.)

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Továbbra is imádkozzunk az apostoli lendületért az egész világon, és most konkrétan Kolumbia és Ecuador közös új régiójáért. Kísérjetek el engem is imádságaitokkal a néhány napon belül kezdődő utazásomon különböző országokba.

Ezekkel a sorokkal, Szent Mária Magdolna e hó 22-i ünnepe alkalmából azt szeretném, ha új lendülettel fogadnánk Jézus hívását a megtérésre. Ez állandó feladatunk amúgy is, mert a megtérés oka és indítója is állandó, és ez az Isten iránti szeretet, s Általa és Benne a többiek iránti szeretet.

Meg vagyunk győződve arról – mindannyiunknak kell ez a meggyőződés-, hogy szükségünk van a megtérésre, de ez nem szomorít el, mert a megtérés az atyai ház felé vezető útra terel minket (vö. Lk 15,11-32). Ahogy Szent Josemaría fogalmazta meg: „Istengyermekségünk tudata tölti el örömmel a megtérésünket” ( Es Cristo que pasa, 64. pont).

A megtérés öröme a szeretet öröme, amely az Isten irántunk való szeretetére válaszol, és ezért a szükséges megtérést mindenek előtt az Úrtól kérjük: „Téríts magadhoz minket, Uram, és mi megtérünk” (Siralmak könyve 5,21).

Imádságaitokat kérem az európai áradások áldozataiért, családjaikért és minden érintettért, különösen Németországban, Belgiumban és Hollandiában. Kérjük a Szűzanya segítségét a még tartó mentési munkálatokhoz az eltűntek keresésében!

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Pamplona, 2021. július 17.