A Prelátus üzenete (2021. július 17.)

Mária Magdolna ünnepe alkalmából arra bíztat bennünket az Opus Dei prelátusa, hogy új lendülettel fogadjuk el Jézus hívását a megtérésre.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Továbbra is imádkozzunk az apostoli lendületért az egész világon, és most konkrétan Kolumbia és Ecuador közös új régiójáért. Kísérjetek el engem is imádságaitokkal a néhány napon belül kezdődő utazásomon különböző országokba.

Ezekkel a sorokkal, Szent Mária Magdolna e hó 22-i ünnepe alkalmából azt szeretném, ha új lendülettel fogadnánk Jézus hívását a megtérésre. Ez állandó feladatunk amúgy is, mert a megtérés oka és indítója is állandó, és ez az Isten iránti szeretet, s Általa és Benne a többiek iránti szeretet.

Meg vagyunk győződve arról – mindannyiunknak kell ez a meggyőződés-, hogy szükségünk van a megtérésre, de ez nem szomorít el, mert a megtérés az atyai ház felé vezető útra terel minket (vö. Lk 15,11-32). Ahogy Szent Josemaría fogalmazta meg: „Istengyermekségünk tudata tölti el örömmel a megtérésünket” ( Es Cristo que pasa, 64. pont).

A megtérés öröme a szeretet öröme, amely az Isten irántunk való szeretetére válaszol, és ezért a szükséges megtérést mindenek előtt az Úrtól kérjük: „Téríts magadhoz minket, Uram, és mi megtérünk” (Siralmak könyve 5,21).

Imádságaitokat kérem az európai áradások áldozataiért, családjaikért és minden érintettért, különösen Németországban, Belgiumban és Hollandiában. Kérjük a Szűzanya segítségét a még tartó mentési munkálatokhoz az eltűntek keresésében!

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,

Atyátok,

Pamplona, 2021. július 17.