Prelátus üzenete (2024. január 22.)

Az Opus Dei prelátusa arra hív minket, hogy fokozzuk imáinkat a világ, az Egyház és a Mű békéjéért.

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Utolsó üzeneteimben utaltam arra, hogy imádkoznunk kell néhány szándékért: a világ békéjéért - különösen a Szentföldön, Ukrajnában és Oroszországban; az egyházért - különösen ezekben a napokban imádkozunk a keresztények egységéért; és a Műért, hogy a Statuták és a régiók gyűlései megfelelőek legyenek. Bár tudom, hogy nagyon is szem előtt tartjátok ezeket, hiszen mindannyian nagyon is magunkénak érezzük mindezt, az év első üzenetében arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy fokozottabban imádkozzatok ezekért a szándékokért.

"Az ima a mi erőnk: soha nem volt más fegyverünk" (Szent Josemaría levele, 1973-VI-17. n. 35). Életünk minden dimenziója folyamatos párbeszéddé válhat Istennel. Ezért bármelyik pillanatban felemelhetjük kéréseinket az ég felé. Ez a valóság reménységgel tölt el bennünket, mert tudjuk, hogy a világ nehézségei és személyes korlátaink ellenére az Úr mindig meghallgat minket: csak ő tud mélységes örömet nyújtani nekünk, mind a kudarcokban, mind a minket napról napra kísérő örömökben.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Atyátok,

Fernando Ocáriz

Róma, 2024. január 22.