Pappá szentelések: „Isten mindig jövőt ígér”

Az Opus Dei 34 hívét szentelték pappá május 4-én a Szent Eugenio Bazilikában, Rómában. Az új presbiterek 16 különböző országból származnak és a Prelatúra papjai közé lépnek.

Opus Dei - Pappá szentelések: „Isten mindig jövőt ígér”

Antonio Cañizares bíboros szentelte pappá a jelölteket. A homíliájában, amit a 34 diakónusnak címzett, akik a pappá szentelés előtt álltak, ezt mondta: „Ne feledjétek: a jó pásztor az, aki úgy, mint Krisztus, mindig a lelkek jólétére gondol a saját személyes szükségletei előtt. És képes a legnagyobb áldozatokra, mert tud szeretni.”

Mons. Fernando Ocáriz, az Opus Dei prelátusa vett részt a ceremónián a presbitériumból. A pappá szentelésen szintén részt vettek az új papok családtagjai és számos barátjuk is.

„Csak a szeretet – mondta Mons. Cañizares – képes értelmet adni egy lemondásokkal teli életnek. A szeretet, amit megpróbálunk a végletekig vinni, amíg saját magunkat el nem felejtjük, ami elégedetté tesz minket, ott dolgozván, ahová Isten szán minket, gondosan teljesítve az akaratát.”

Összegezve a Pápa szavait azt mondta, hogy „manapság a lelkipásztori lét kulcsa az elkísérés. Szolgákra van szükség, akik megtestesítik a Jó Pásztor közelségét, a papokét, akik a közelség élő példaképei kell, hogy legyenek.”

Mons. Cañizares arra buzdította a jelölteket, hogy különösen figyeljenek a Misére és a Bűnbánatra. „Az előtt a csoda előtt, hogy mit jelent gyóntatónak és Isten irgalmasságának a szolgájának lenni, gondolkodjunk el azon, hogy mindenkinek szüksége van erre a bocsánatra; legyetek hát jó gyóntatók és jó bűnbánók egyaránt. Valójában elkísérni másokat egyben azt is jelenteni, hogy mi magunk is útra kelünk, küzdve a saját hibáinkkal, számolva Isten kegyelmével”.

Elképzelte a szavakat, amiket Szent Josemaría mondana a pappá szenteltek családtagjainak: „Teljetek el örömmel, mert az Úr úgy rendelkezett, hogy a ti családotokból választja ki azt, aki érezvén a szolgálatot, arra hivatott, hogy elvigye Isten békéjét az egész világba”.

„Isten mindig jövőt ígér – erősítette meg. A mai napon is azt hirdeti, hogy Ő sosem hagy fel azzal, hogy nekünk lelkipásztorokat küldjön, és hogy a papi szolgálat által nyújtott segítségben sosem lesz hiányunk.”


„Idővel minden a helyére kerül”.


Többen a felszenteltek közül néhány nappal a ceremónia előtt megosztották gondolataikat az útról, amit a papi szolgálat jelent számukra.

A francia Yann Le Bras rámutatott, hogy „nincs okom a félelemre, mert az elhívás Istentől jön és Isten mindig, mindannyiunkat elkísér, de különösen a papjait. Ha valamitől félnem kellene, az csak saját magam lehetnék. Ezért kérem az Istent, hogy segítsen és a Szűzanyát, aki a papok Anyja is”.

Az új-zélandi Samuel Fancourt néhány éve vált katolikussá, és most pappá szentelték: „amikor visszatekintesz, rájössz, hogy Isten hatással volt az életedre. Emberek, helyek, események… Olyan tapasztalatok ezek, amelyek talán távol állnak a vallástól, de idővel minden a helyére kerül. Rájössz, hogy ezekkel is terve volt Istennek.”

A kenyai Paul Kioko több éven keresztül orvosként dolgozott egy Nairobiban működő kórházban. Most ezt mondja: „Egy pap egy olyan ember, aki „őrködik”, de nem csak egy napon át, hanem az életének minden egyes pillanatában. Mert vigyáznia kell azokra a lelkekre, akiket rábíztak, és készen kell állnia arra, hogy gondoskodjon róluk a nappal és az éjjel minden egyes percében.”

Az olasz Claudio Tagliapietra, aki Velencéből származik kiemeli, hogy „a pap egy olyan személy, akinek tudnia kell meghallgatni, és ezalatt nem ítélkeznie kell, hanem megértést gyakorolni. Ő egy olyan ember, akinek nem mindig vannak a kérdésekre válaszai, mert a megoldások türelemmel jönnek létre”.

Az új papok:

A jelöltek a következő országokból származnak: Brazília, Kolumbia, Spanyolország, Mexikó, Új-Zéland, Venezuela, Chile, Amerikai Egyesült Államok, Kenya, Franciaország, Paraguay, El Salvador, Uganda, Fülöp Szigetek, Peru és Olaszország.

A neveik a következők:

 • Sérgio Sardinha de Azevedo (Brazília)
 • Luis Miguel Bravo Álvarez (Kolumbia)
 • José María Cerveró García (Spanyolország)
 • Miguel Ángel de Fuentes Guillén (Spanyolország)
 • Ernesto de la Peña González (Mexiko)
 • José Luis de Prada Llusá (Spanyolország)
 • Javier María Erburu Calvo (Spanyolország)
 • Samuel Thomas Harold Fancourt (Új- Zéland)
 • Gerardo Andrés Febres-Cordero Carrillo (Venezuela)
 • José Nicolás Garcés Lira (Chile)
 • Óscar Garza Aincioa (Spanyolország)
 • Pedro González-Aller Gross (Spanyolország)
 • John Paul Graells Antón (Amerikai Egyesült Államok)
 • Diego Guerrero Gil (Spanyolország)
 • Jorge Iriarte Franco (Spanyolország)
 • Paul Muleli Kioko (Kenya)
 • Yann Le Bras (Franciaország)
 • Cristhian Alcides Lezcano Vicencini (Paraguay)
 • Álvaro Linares Rodríguez (Spanyolország)
 • Miguel Llamas Díez (Spanyolország)
 • Eduardo Andrés Marín Perna (El Salvador)
 • Javier Martínez González (Spanyolország)
 • Luis María Martínez Otero (Spanyolország)
 • Bernardo José Montes Arraztoa (Chile)
 • Bernard Kagunda Nderito (Kenya)
 • Deogratias Gumisiriza Nyamutale (Uganda)
 • Nathaniel Peña Baluda (Fülöp-Szigetek)
 • Rafael Quinto Pojol (Fülöp-Szigetek)
 • César Augusto Risco Benites (Peru)
 • Rafael de Freitas Sartori (Brazília)
 • David Saumell Ocáriz (Spanyolország)
 • Cayetano Taberner Navarro (Spanyolország)
 • Claudio Tagliapietra (Olaszország)
 • Fernando María Valdés López (Spanyolország)