Oltár- és házszentelés: új központ Budapesten

Új kulturális és képzési központ nyílt Budapesten nők számára, ahol az Opus Dei, a Katolikus Egyház személyi prelatúrája végzi a lelki vezetést.

Az új épület megvalósulásával egy régi álom teljesült, hiszen a Budapesti Kulturális és Képzési Egyesület 12 éve működik és egyre szélesebb a tevékenységi köre. Ősztől mintegy 10 kollégistának is otthont ad majd ez a képzési központ, ahol szakkollégiumi jellegű tankörök munkájába való bekapcsolódásra nyílik lehetőség (Kollégium).

A központ lelki programjaihoz egy saját kápolna biztosít megfelelő helyet.

A kápolna felszentelésére és a ház megáldására 2006. június 13-án került sor. A közel 80 vendég ünnepélyes szentmisén vett részt, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatott be. Dr. Martin Schlag, az Opus Dei prelátusának helytartója Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon, valamint Philip Crossey, a központ lelkésze és Brückner Ákos OCist, a Szent Imre plébánia plébánosa koncelebrált.

A Szentmise

A szentbeszédben Erdő Péter bíboros az oltárról és az áldozat természetéről beszélt, felhasználva az olvasmány szövegét, melyben egy szegény careftai özvegyasszonytól kér Illés próféta egy korsó vizet és egy falat kenyeret. Az áldozat, a legkedvesebb odaadása jelen volt az ószövetségi Ábrahám életében, s ezzel párhuzamosan a careftai asszony életében is. Illés az utolsó liszt maradékot kérte tőle, s ez az áldozat tette lehetővé Isten végtelenül nagylelkűbb ajándékát: „A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint.”

Az oltárszentelés mindig arra utal, hogy Isten megfelelő táplálékkal látja el a népét, az Oltáriszentségben a hívek testét és lelkét is táplálja.

Istennek nem áldozatra van szüksége, hanem áldozatkészségre – mondta a bíboros atya. E bátorító szavak után áldozatkészséggel és Isten áldására számítva indítják el az új központot az egyesület tagjai és szeretettel várnak minden érdeklődőt.