Munkatársak

A munkatársak olyan nők és férfiak, akik nem tartoznak a prelatúrához, de az Opus Dei tagokkal együtt közreműködnek a nevelési, a kulturális és a szociális tevékenységekben stb.

Ezeket a kezdeményezéseket elsősorban imáikkal tudják támogatni, valamint munkájukkal vagy anyagi hozzájárulással.

Ezeket a kezdeményezéseket elsősorban imáikkal tudják támogatni, valamint munkájukkal vagy anyagi hozzájárulással.

Az egyház az Opus Dei munkatársaknak bizonyos lelki javakat biztosít, nevezetesen az év bizonyos napjain búcsút nyerhetnek, amennyiben munkatársi kötelezettségüket belsőleg megújítják és az egyház által előírt feltételeket teljesítik.

Ezenkívül számíthatnak az Opus Dei híveinek imáira, és ha szeretnék, részesülhetnek a képzési lehetőségekben: elmélkedések, körök vagy másfajta képzés.

Nem kell különleges elhivatottság ahhoz, hogy valaki munkatárs legyen. A munkatársak rendszerint az Opus Dei híveinek baráti köréből, munkatársaik, szomszédjaik közül kerülnek ki. Mások azért kerülnek kapcsolatba a prelatúrával, mert tisztelik Szent Josemariát, a prelatúra apostolkodásában résztvesznek, vagy érdeklődnek a képzési és szociális tevékenységek iránt, amelyet az Opus Dei hívei előmozdítanak.

A munkatársat a prelátus adott országbeli vikáriusa nevezi ki egy Opus Dei tag javaslatára.

A munkatársak között vannak katolikusok, egyéb keresztény felekezethez és más valláshoz tartozók. Felekezet nélküliek és nem hívők is lehetnek munkatársak. Valamennyiüket összeköti az a vágy, hogy a különböző, mindenkivel szemben nyitott, a társadalom javát szolgáló kezdeményezésekben résztvehessenek és segítsenek.

A munkatársak igénybe vehetik a prelatúra által kínált képzési lehetőségeket. Ez a képzés elősegíti lelki életük elmélyülését, megerősíti tettekkel bizonyított szeretetüket a pápa és a püspökök iránt, és segíti őket, hogy személyesen –nem csoportosan- következetes tanúságot tegyenek keresztény elhivatottságukról.

Sokan fedezik fel a megkapott képzés által azt a lehetőséget, hogy gyakorolják és továbbvigyék az Opus Dei szellemiségének egylényeges aspektusát: a hétköznapi munka és a családi és társadalmi kötelezettségek megszentelését.

Szerzetesi rendek is Opus Dei munkatársakká válhatnak. Ezek a közösségek –jelenleg körülbelül 500- közreműködnek a mindennapi imával az Opus Dei munkájában.