Mons. Fernando Ocáriz karácsonyi üdvözlete

Az Opus Dei prelátusa arra hívja gyermekeit, hogy keressék a békét karácsonykor kezdve saját magukban és a közvetlen környezetükben

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön” (Lk 2,14) – ezt éneklik az angyalok, amikor hírül adják a pásztoroknak, hogy nem olyan messze, egy jászolban megszületett Jézus. Ezek a szavak sok ismert dalban is előjönnek és hozzátartoznak a karácsonyi hangulathoz az utcákon és otthonainkban is. Mi is csatlakozhatunk ehhez a kórushoz, hogy mindenek előtt Istent dicsőítsük és a világ békéjéért imádkozzunk.

Az Úr számít ránk is, hogy mindannyian a béke magvetőiként dolgozunk a közvetlen környezetünkben kezdve. “A békét sohasem lehet egyszer s mindenkorra megszerezni, hanem folytonosan építeni kell. S mivel ezenfelül az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett, a béke őrzése az egyes embertől szenvedélyei fölötti uralmat kíván(…) Így a béke a szeretetnek is gyümölcse, mely meghaladja azt a határt, ameddig az igazságosság el tud menni.” (Gaudium et spes, 78.)

Nem lesz béke a világban, ebben a zavaros, ugyanakkor reménnyel teli világban, ha az emberekben nincs béke. “A béke és a harc a bensőnkben van.” (Barázda, 852.) -mondta Szent Josemaría. Ezért szeretnénk most karácsonykor, hogy az angyalok éneke elsősorban a lelkünkben visszhangozzék. A szívünk legmélyén alakítjuk azokat a készségeket, amelyek a másokkal való harmonikus együttélést segítik: az egységet fontosabbnak tartani a különbözőségekkel szemben, örülni a többiekben rejlő jónak, felajánlani a segítségünket annak, akinek kell, gyakran bocsánatot kérni…

Szűz Mária és Szent József békét közvetített a környezetében és a jászol körül barátságos hangulatot teremtettek. Kérjük a segítségüket, hogy bennünk is növekedjen a béke, amely az egész világot képes átalakítani. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Ferenc pápáért, a szándékaiért és egyesüljünk az elmúlt karácsonyokon megfogalmazott kérésével: “Értünk született Krisztus, taníts meg minket veled járni a béke ösvényein.”

Legszeretetteljesebb áldásommal,

Atyátok

Fernando Ocáriz

Róma, 2022. december 15.