Milyen előnyökben részesülnek az Opus Dei munkatársai?

A munkatársak a Prelatúra nyújtotta képzésen kívül egyéb lelki javakban is részesülnek; ezek rövid leírása olvasható az alábbiakban.

Az Opus Dei hívei mindennap imádkoznak mindazokért, akik valamilyen módon segítik vagy segítették a Prelatúra apostoli munkáját. Ezenkívül az év bizonyos szakaszaiban a Prelatúra papjai a szentmisét azelhunyt munkatársak.lelki üdvösségéért ajánlják fel.

A Szentszék teljes búcsút engedélyezett a katolikus munkatársaknak, akik, amennyiben hittel megújítják munkatársi kötelezettségeiket, valamint teljesítik az Egyház által meghatározott feltételeket(szentgyónás, szentáldozás és ima a Pápa szándékaiért), az alábbi napokon búcsút nyerhetnek:

- március 19. : Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének ünnepe.

- június 29. : Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe.

- szeptember 14.: a Szent Kereszt Felmagasztalása.

- szeptember 29. : Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe.

- december 27. : Szent János apostol és evangélista ünnepe.

- azon a napon, amikor az Opus Dei munkatársaivá váltak.

Amennyiben ezen ünnepnapok valamelyikét a liturgiában más napra helyezik, a búcsút az ünnep számára meghatározott napon lehet elnyerni.