Levél a Prelátustól az “Ad charisma tuendum” című motu proprió kapcsán

Mons. Fernando Ocáriz, az Opus Dei prelátusának levele a Ferenc pápa által kiadott Ad charisma tuendum (A karizma őrzésére) című motu propriójáról

Mons. Fernando Ocariz, prelado del Opus Dei

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Július 22-én reggel kiadták Ferenc pápa Ad charisma tuendum (A karizma őrzésére) kezdetű motu propióját, amely megváltoztat néhány cikkelyt az Ut sit apostoli konstitúcióban, hogy illeszkedjen a korábban kiadott Praedicate Evangelium apostoli konstitúciónak a Római Kúriáról szóló normáihoz. Ez a Szentatya azon döntésének konkretizálása, hogy a személyi prelatúrákat a Kléruskongregáció illetékességébe utalja, amit mi szívből elfogadunk. 

A Szentatya arra bátorít bennünket, hogy figyelmünket arra az ajándékra irányítsuk, amelyet Isten Szent Josemaríának adott, hogy teljes mértékben megéljük azt. Felszólít minket, hogy őrizzük meg az Opus Dei karizmáját, „előmozdítva híveinek evangelizáló tevékenységét” és így terjesszük „az életszentségre való hívást (…) a világban, a munka, a család és a társadalmi foglalkozások megszentelése révén” (Ad charisma tuendum motu propió). Szeretném, ha a Szentatya e felhívása mindannyiunkban erősen visszhangozna. Ez lehetőség arra, hogy mélyebben belemerüljünk abba a lelkületbe, amelyet az Úr oltott alapítónkba, és hogy ezt sokakkal megosszuk családi, munkahelyi és társadalmi környezetünkben.

Ami a motu propió rendelkezéseit illeti a prelátus szerepével kapcsolatban, ahogy már más alkalmakkor is írtam, megismétlem, hogy hálát adunk Istennek az egyházi közösség gyümölcseiért, amelyeket Boldog Álvaro és Javier Echevarría püspöksége hoztak. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy a prelátus püspökké szentelése nem volt és nem szükséges az Opus Dei vezetéséhez. A pápának az a kívánsága, hogy kiemelje a Mű karizmatikus dimenzióját, most arra hív minket, hogy megerősítsük a szeretet és a bizalom családi légkörét: a prelátusnak vezetőnek, de mindenekelőtt atyának kell lennie.

Azt is kérem tőletek most, hogy imádkozzatok azért a munkáért, amit Ferenc pápa kért tőlünk, hogy a prelatúra Statutumait is alakítsuk át az Ad charisma tuendum motu propió javaslatainak megfelelően, hűségesen megőrizve a karizmánkat – ahogy ő maga mondja.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket,
Atyátok,

Fernando Ocáriz