Keresztény útikalauz

Részlet Javier Echevarría: Keresztény útikalauz c. könyvből. Planeta kiadó. 2001.

Részletek a könyből:

Isten, a végtelen könyörület Atyja

Isten gyermekei. Ezek vagyunk és az Evangélium is ezt hirdeti, habár sajnos elég sok ember ezt nem veszi tudomásul...

Megismerni és megismertetni Jézus Krisztust

Nekünk keresztényeknek éreznünk kell, hogy Krisztus azért küldött bennünket, hogy életünkkel és tetteinkkel hirdessük Isten Királyságának Evangéliumát....

A Szentlélek, a Szeretet, ami a Szeretethez vezet

A kegyelem, melyet a Szentlélek kiáradása által kaptunk, képessé tesz bennünket arra, hogy feltétel nélkül szeressük Istent...

Szentséges Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, Miasszonyunk

A Szűzanya élete (...) bizonyítja, hogy, ahogy azt Szent Josemaría írta, az életszentség és a nagyság nem kell, hogy „nagyzoló tettekben mutatkozzon meg, hanem a mindennapok rejtett és csendes áldozatában [...]

Az Egyház iránti szeretet; felelősségvállalás az Egyházban

(...) Az Egyház sokkal több, mint egy emberi létesítmény ...