Imádság Don Álvarohoz

Imádság Boldog Álvaro del Portillo közbenjárásáért

Istenem, irgalmas Atyám, te megadtad a kegyelmet Boldog
Álvaro püspöknek, hogy Szűz Mária segítségével kiemelkedő pásztor legyen az Egyház
szolgálatában és az Opus Dei alapítójának, Szent Josemaríának
hűséges fia és utóda. Add, hogy én is hűségesen teljesítsem a
keresztény hivatás követelményeit,
életem minden pillanatát és körülményét
Jézus Krisztus királyságának szolgálatába állítsam, és általuk
Téged szeresselek. Add meg nekünk Boldog Álvaro szentté avatásának kegyelmét, és
hallgasd meg közbenjárására kérésemet... (a kérés). Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kérjük azokat, akik Boldog Álvaro del Portillo közbenjárására imameghallgatásban részesültek, hogy tájékoztassák az Opus Dei Prelátúrát.

Levélcím: H-1126 Budapest ,Orbánhegyi út 30.

Egyházi jóváhagyással