Havi szándék: mindnyájan egyként egy szándékért

Közzétesszük a 2021.10.02-2022.10.02. közötti időszakra szóló imaszándékot, amelyet a Prelátus az Opus Dei híveinek és barátainak ajánl.

A hívők tudják, hogy ha többen együtt és kitartóan imádkoznak, akik bármit elérhetnek. A pápa többször beszélt erről az imádságba vetett bizalomról, és rendszeresen kéri, hogy a keresztények imádkozzanak valamilyen szándékért.

Ugyanakkor az imádság és a tettek elválaszthatatlanok egymástól: az imaszándékokat mély apostoli munkává is alakítjuk a legkülönfélébb körülményekben. E szándékkal az ötvenes évek közepétől Szent Josemaría elkezdett egy havi szándékot javasolni, amelyért sokan imádkoztak, tanulmányozták és apostoli munkájukban megcélozták.

Az Opus Dei alapítója, majd később az utódai is javasoltak konkrét szándékokat, amelyért lehet imádkozni és tettre váltani. Az volt a szándéka Szent Josemaríának, hogy mindenki érezze a Mű, az Egyház és a világ szükségleteit, és mindnyájan egyként imádkozzanak és dolgozzanak. Idővel a havi szándék szokása a Prelatúrában különböző módokon é s időtartamban valósult meg (több hónap, egy év, stb.).

2021.10.02-2022.10.02. közötti időszakra szóló szándék

A pápa szándékaihoz való csatlakozáson kívül, a Prelátus a 2021.10.02-2022.10.02. közötti időszakraa következő szándékot ajánlja az Opus Dei híveinek és barátainak:

Kérjük az Urat azért a projektért, amely az apostoli munka előmozdítását és koordinációját hivatott javítani és már halad előre a Mű különböző területi egységeiben. Igyekezzünk ezt előmozdítani a saját apostoli kezdeményezéseinkkel és projektjeinkkel a Szentlélek sugallataira hallgatva. Fejlesztve saját talentumainkat, ott ahol épp vagyunk, keresztény hatást fejtünk ki. Ő Ura a történelemnek és számít ránk a világ megújításában.