Ferenc pápa távirata

A szentatya, amint megkapta Echevarría püspök halálhírét, telefonon fejezte ki fájdalmát, majd szívből jövő táviratot küldött.

Mons. Fernando Ocáriz Braña

Az Opus Dei segédvikáriusának

Róma

Most érkezett a szomorú hír Monsignor Javier Echevarría Rodríguez, az Opus Dei prelátusának váratlan haláláról. Szeretném kifejezni Önnek és a prelatúra valamennyi hívőjének a legmélyebb részvétemet, s Önökkel együtt hálát adok Istennek az ő atyai és nagylelkű tanúságtételéért, papi, püspöki életéért, ahogy Szent Josemaría és Boldog Álvaro del Portillo nyomdokait követve ennek a családnak az élén az egész életét az Egyház és a lelkek iránti szeretet szolgálatába állította.

Áhítattal kérem az Urat az ő hűséges szolgájáért, hogy részesítse őt örök boldogságban, s nagy szeretettel ajánlom őt a mi Anyánk, a Guadalupei Szűz oltalmába, akinek az ünnepén visszaadta lelkét Istennek.

Ezekkel az érzésekkel, és a Feltámadott Krisztusba vetett hit és remény jelében adom mindnyájatoknak a megerősítő apostoli áldásomat.

Vatikán, 2016. december 13.

Ferenc