Ferenc pápa kinevezi az új prelátust

Január 23-án késő délután nevezte ki Ferenc pápa az Opus Dei új prelátusának Mons. Fernando Ocáriz Braña-t. A szentatya megerősítette a prelátúra harmadik választó kongresszusának döntését, amelyet ugyanezen a napon hoztak.

Január 23-án késő délután nevezte ki Ferenc pápa az Opus Dei új prelátusának Mons. Fernando Ocariz Braña-t. A szentatya megerősítette a prelatúra harmadik választó kongresszusának döntését, amelyet ugyanezen a napon hoztak.

Ezzel a kinevezéssel most, Monsignor Fernando Ocáriz, aki eddig az Opus Dei segédvikáriusa volt, Szent Josemaría harmadik utódja lett az Opus Dei élén a december 12-én elhunyt Javier Echevarria után.

Fernando Ocáriz Párizsban született 1944. október 27-én, miután családja a spanyol polgárháborút (1936-1939) követően Franciaországban volt száműzetésben. Nyolc testvér közül ő a legfiatalabb.

A szentatya megerősítette a prelátúra harmadik választó kongresszusának döntését, amelyet ugyanezen a napon hoztak.

1966-ban szerzett diplomát fizikából a Barcelonai Egyetemen. 1969-ben teológiából licenciátust szerzett a Pápai Lateráni Egyetemen, majd 1971-ben doktorált a Navarrai Egyetmen, s ugyanebben az évben pappá szentelték. Fiatal papként lelkipásztori tevékenysége során különösen fiatalokkal és egyetemistákkal foglalkozott.

Tanácsadója a Hittani kongregációnak 1986-tól, és a Római Kúria más hivatalainak is: a Klérus Kongregációjának 2003 óta és az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának 2011 óta. A Pápai Teológiai Akadémia tagja 1989 óta. Az 1980-as évek folyamán azon professzorok egyike volt, akik létrehozták Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetemet, amelyen a fundamentális teológia rendes professzora volt (jelenleg emeritus professzora).

Teológiai írásai közül különösen jelentősek a krisztológiáról és szoteriológiáról szólóak: The Mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology Textbook (Jézus Krisztus misztériuma. Krisztológiai és szoteriológiai szöveggyűjtemény), Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural (Isten gyermekei Krisztusban. Bevezetés a természetfölötti részvétel teológiájába). Publikációiban nagyrészt teológiai és filozófiai témákkal foglalkozott, mint az Amar con obras: a Dios y a los hombres (Tettekkel szeretni Istent és az embert)és a Naturaleza, gracia y gloria (Természet, kegyelem és dicsőség) Ratzinger bíboros előszavával. 2013-ban Rafael Serrano készített vele egy hosszú interjút, amelyet Istenről, Egyházról és a világról címmel tettek közzé. Két filozófiai írása is megjelent a marxizmusról és Voltaire-ről, valamint társszerzője több életrajznak, teológiai és filozófiai cikknek.

1994 óta az Opus Dei általános vikáriusa volt és 2014-ben lett a prelatúra segédvikáriusa. Az elmúlt 22 év során több mint 70 országba kísérte el Mons. Javier Echevarría-t lelkipásztori útjai során. Az 1960-as években teológia hallgatóként élt Rómában Szent Josemaría, az Opus Dei alapítójának oldalán. Fiatal kora óta rajong a teniszezésért és játszik mind a mai napig.

A következő napokban az új prelátus javaslatot tesz a kongresszus tagjainak a vikáriusok személyére és a többi hivatal új tagjaira, akik segíteni fogják munkájában a következő nyolc évben.

Képek az új prelátusról